BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Dünyanın hayran kaldığı değerler!

Dünyanın hayran kaldığı değerler!

Batılı seyyah Villiamont, Osmanlı’dan bahsettiği eserinde şu gerçeği dile getiriyor: “Hayır ve hasenat işlerine şaştım kaldım. Şayan-ı takdir ki, yapılan hayırlarda yapana ait hiçbir emare görülmüyor. Bu işi şöhret için yapmıyorlar...”Osmanlıda hayrat ve hasenat, yalnız insanları değil, hayvanlar ve nebatları dahi içine alır. Nitekim hayvanları korumak, beslemek için de vakıflar kurulmuştur. Bu vakıflar, sokak köpek ve kedileri, beldenin belli semtlerine et ve ciğer dağıtılarak beslenmiştir... Diğer taraftan toplumun akciğerleri olan ağaçların, hatta meyvesiz ve az yapraklı olanlarına varıncaya kadar sulanması için vakıflar tesis olunduğu da bir gerçektir... Bir batılının gözüyle! Bu yüksek ahlaki değerler, bütün dünyanın gözlerini kamaştırmış, muhtelif sebeplerle bizleri sevmeyen ve hatta can düşmanımız olan batılı seyyah ve araştırmacıları dahi asırlar boyunca hayretler içinde bırakmıştır. Bunlardan biri olan Villiamont’un kervansaraylardan bahsettiği eserindeki şu kayıt, bu gerçeğin bir ifadesidir: “Ziyaret ettiğim hana tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyanlar da kabul edilip üç gün müddetle iaşeleri temin edilmektedir. Çünkü Osmanlı’daki bu hayrat, din farkına bakılmaksızın bütün insanlara şamildir... Hayretle müşahede ettim ki, Osmanlıların bazıları, hayrat olarak yol boylarına susuz yolcular için çeşmeler, bazıları da şehirlerde sokaklardan gelip geçenler için sebiller yaptırıyor. Bunların içine de devlet dairelerinde olduğu gibi aylıklı memurlar konuluyor ki, vazifeleri, isteyenlere su vermektir. “Şöhret için değil!..” Yine bu hayrat ve hasenat ruhu, kiminin nehirler üzerine köprüler yaptırmasına, kiminin de yolları tesviye, temizletme ve kaldırım döşetme hizmetlerini kendiliğinden ve severek ifasına vesile oluyor. Bütün bunlardan daha fevkalade ve şayan-ı takdir olanı da, yapılan bu binalarda yaptıranlara ait hiçbir emarenin görülmemesidir...” İşte bir gayri müslimin ağzından Osmanlı... Ne zaman ki, bu değerlerden uzaklaşıldı, Osmanlı’da çöküş de o zaman başlamadı mı zaten?!.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT