BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaderi inkâr etmek

Kaderi inkâr etmek

Bütün İslam âlimleri, ittifakla, kaderin ve hayrın şerrin Allah’tan olduğunu bildirdiği halde, Amentü’nün esasları Buhari gibi hadis kitaplarında açıklandığına göre, kader nasıl inkâr edilebilir?Sual: Bütün İslam âlimleri, ittifakla, kaderin ve hayrın şerrin Allah’tan olduğunu bildirdiği halde, Amentü’nün esasları Buhari gibi hadis kitaplarında açıklandığına göre, kader nasıl inkâr edilebilir? CEVAP: Peygamber efendimiz, (Ahir zamanda kaderi inkâr edenler çıkacaktır) buyurarak bu durumu mucize olarak bildirmiştir. (Tirmizi) Yine hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Ahir zamanda, şu üç şeyden korkuyorum: Müneccimlere [falcılara]inanmak, kaderi inkâr ve idarecilerin zulmü.) [Taberani, İbni Asakir, Hatib, İbni Ebi Âsım] (Kaderi inkâr etmeyin. Hristiyanlar kaderi inkâr eder.) [Cami-us-sagir] (Ümmetim kaderi inkâr etmedikçe, dinde sabittir. Kaderi yalanlayınca helak olurlar.) [Taberani] (Ahirette kaderi tekzib edene rahmet nazarı ile bakılmaz.) [İ. Adiy] (Şu üç şeyden korkuyorum: Âlimlerin sürçmesi, münafıkların Kur’an ile tartışması [Kur’an böyle söylüyor diyerek dini yozlaştırması]ve kaderi inkâr.) [Taberani] (Bütün Peygamberler şunlara lanet etmiştir: 1) Allah’ın kitabında olmayan şeyi ona ekleyen [Kur’anda böyle yazıyor diye yalan söyleyen, Kur’anı kendi görüşüne göre tevil eden], 2) Allah’ın kaderini inkâr eden, 3) Allah’ın zelil ettiğini aziz, aziz ettiğini de zelil eden zalim idareci.) [Taberani] (Mesela fasık bir kimseye değer vermek, onu itibarlı bir yere getirmek, salih bir kimseye değer vermemek, onu itibarsız, aşağı bir yere getirmek.) Kaderi yaratan Allah’tır. Her şeyi yaratan Allah’tır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (Allahü teâlâ buyurur: “Ben âlemlerin Rabbiyim, hayrı da, şerri de ancak ben tayin ederim. Hakkında şer yazdığıma yazıklar olsun, hakkında hayır yazdığıma ise ne mutlu.) [İ.Neccar] (Allahü teâlâ, kullarının iyilik mi kötülük mü işleyeceklerini, Cehennemlik mi, Cennetlik mi olduklarını elbette bilir, bildiğini yazıyor. Yoksa yazdığı için kul öyle yapmak zorunda kalmıyor. Cebriye zorla Allah yaptırır der, Mutezile ise Allah’ın kaderini inkâr eder.) Hayır da şer de... (Bütün işler Allah’tandır; hayır olanı da şer olanı da.)[Taberani] (Kaderiyenin İslam’dan nasibi yoktur. Bunlar,’Şer takdir edilmedi’ derler.)[Beyheki] (Kaderiye, Mutezile demektir.) (Denge, Rahman olan Allah’ın elindedir. Kimini yükseltir, kimini alçaltır.)[Bezzar] (Allah hayır murat ettiğinin maişetini kolaylıkla verir. Şer murat ettiğinin ise, maişetini zorlukla karşılaştırır.)[Beyheki] (Allahü teâlâ buyurdu ki: Bana iman edip de kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna iman etmeyen, benden başka Rab arasın.) [Şirazi] (Ümmetimin helaki üç şeydedir: Irkçılık, kaderi inkâr ve nakle itibar etmemek [Kendi görüşünü din gibi anlatmak].) [Taberani]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT