BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çiftçiye kimyevi gübre desteği

Çiftçiye kimyevi gübre desteği

Devlet, Doğrudan Gelir Desteği ve Mozot desteğinin ardından şimdi de çiftçiye dekar başına 1 ile 3 YTL arasında kimyevi gübre desteği vermeye hazırlanıyor.ANKARA - Devlet, Doğrudan Gelir Desteği ve Mozot desteğinin ardından şimdi de çiftçiye dekar başına 1 ile 3 YTL arasında kimyevi gübre desteği vermeye hazırlanıyor. 2004 yılı çiftçi kayıt sistemi bilgilerine göre ve ürün grupları üzerinden yapılacak olan kimyevi gübre desteğinin finansmanı bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanacak. Destek yapılacak tarım arazisinin büyüklüğü ise 500 dekar ile sınırlandırılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından denetimleri yapılacak olan desteklemede, haksız yere kimyevi gübre desteği ödenmesine neden olanlar ile haksız yere desteklemeden yararlananlar hakkında cezai müeyyideler uygulanacak. Haksız yere kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespiti halinde, yapılan ödemeler, çiftçilerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak. Ayrıca haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de müteselsilen sorumlu tutulacak. Kararname uyarınca, kimyevi gübre desteklemesi, mazot desteği ile birlikte uygulanacak. Ürünlere göre destek miktarı * Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera, orman emvali ürün alanları: Dekar başına 1 YTL * Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler alanları: Dekar başına 1.6 YTL * Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları: Dekar başına 3 YTL.
Reklamı Geç
KAPAT