BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kabahat işleyen yandı

Kabahat işleyen yandı

Kamu düzenini bozanlara, kumar oynayanlara 100 YTL; dilencilere, sokakta hayvan kesene, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız edene, kaldırımda mal satana 50 YTL ceza kesilecekANKARA - İçişleri Bakanlığı, Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına yönelik genelge yayınladı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzasıyla yayınlanan ve 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun nasıl uygulanacağına dair hükümler yer alıyor. Kabahatler Kanunu’nun, kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamından çıkarma eğilimi sebebiyle hazırlandığı ve fiilleri işleyenlere idari yaptırımlar getirildiği belirtilen genelgede, Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasından bütün kolluk birimleri, belediye zabıta görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili idari birim amirleri ile yetkili kamu görevlilerinin sorumlu olduğu kaydedildi. Genelgeye göre, cezalar YTL olarak uygulanacak. Paraya el konulacak Genelgede kabahat türleri ve uygulanacak cezalar şöyle sıralandı: * Yetkili makamlar tarafından adli işlemler sebebiyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması maksadıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 YTL idari para cezası verilecek. * Kolluk veya belediye zabıta görevlilerince, dilencilik yapan kişiye 50 YTL idari para cezası uygulanacak. El konulan gelir var ise el koyma tutanağıyla birlikte ilgili kolluk birimine veya belediye zabıta birimine teslim edilecek. El konulan ve mülkiyeti kamuya geçirilen gelir mahallin en büyük mal memuruna gönderilecek. * Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayanlara (mesken, kapalı mekan veya açık alanda) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, oynayanlara ise Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacak. Kolluk görevlileri kumar oynayan kişiye 100 YTL idari para cezası verecek. Kumardan elde edilen gelire el konulacak. * Gürültüye 5 bin YTL * Kolluk görevlilerince sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. * Evinde alkol alan ancak komşusunun huzur ve sükununu bozan kişi de bu fiili işlemiş sayılacak. * Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye sebep olan kişiye, 50 YTL idari para cezası verilecek. * Gürültünün bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, işletme sahibine bin YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. * İşletme sahibine uygulanacak idari para cezasının miktarı belirlenirken, işlenen kabahatin içeriği, failin kusuru, gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak verilecek. * Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. * Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde veya iş yeri ve konutlara gelmek suretiyle, bu yerlerde bulunan kişileri herhangi bir talebi bulunmaksızın meşgul ettikleri tespit edilenlere bu ceza uygulanacak. Önce izin alın * İzni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda malını satışa arz eden kişilere 50 YTL ceza verilecek. * İzni olmaksızın, meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişilere de 100 YTL’den 500 YTL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. * Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında sigara içenlere 50 YTL idari para cezası verilecek. Bu hüküm tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmayacak. * Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, 50 YTL idari para cezası verilecek. Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, 50 YTL idari para cezası verilecek. Bu ceza, şikayet üzerine uygulanacak. Kimlik bildirmek mecburi * Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde, yetkili kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. Kimliği belirlenemeyen kişi tutulacak, yetkili kamu görevlisi durumdan yazılı olarak Cumhuriyet Savcısını derhal haberdar edecek. Bu kişi kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri çerçevesinde gözaltına alınabilecek ve gerekirse tutuklanabilecek. * Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 20 YTL idari para cezası verilecek, bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu hüküm uygulanacak. * Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, 500 YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. * Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait bir alana bırakan kişiye 50 YTL idari para cezası uygulanacak. Ev eşyasını atmayın * İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 100 YTL’den 3 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilirken, bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilebilecek. * Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa bırakan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden ilan edilecek. * Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını sokağa bırakan kişiye 250 YTL idari para cezası verilecek, bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilecek. Afiş asmak 3 bin YTL * Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara izinsiz şekilde bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye 100 YTL’den 3 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. * Bu afiş ve ilanlar izin verilen sürenin dolmasıyla toplatılacak. Aykırı hareket edene 100 YTL’den 3 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Bu afiş ve ilanların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilecek. * Ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT