BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kayıt dışının faturası ağır

Kayıt dışının faturası ağır

Türk ekonomisinin kara deliklerinden kayıt dışı işçi sayısı arttıkça devletin zararı da katlanıyor. Firmalar küçüldükçe, işletmelerdeki kayıt dışı işçi sayısı artıyor. Son verilere göre, kayıt dışı çalışan 4.5 milyon işçi yüzünden devletin vergi kaybı 16.1 katrilyon liraya ulaşmış durumda...ANKARA- Türk-İş’in hesaplamalarına göre, kayıt dışı istihdam sebebiyle devletin yıllık kaybı 16.1 milyar YTL’yi (16.1 katrilyon lira) buluyor. Türk-İş tarafından, kayıt dışı istihdamla ilgili olarak hazırlanan raporda, kayıt dışı istihdamın devlete olan 1 yıllık maliyeti hesaplandı. Araştırmada, Türkiye’de kayıt dışı istihdam edilen yaklaşık 4.5 milyon kişinin, asgari ücret üzerinden kayıt altına alınması durumunda, devletin yıllık 10.8 milyar YTL (10.8 katrilyon lira) işçi-işveren SSK primi, 4.3 milyar YTL (4.3 katrilyon lira) işçi gelir-damga vergisi, 967 milyon YTL (967 trilyon lira) işçi-işveren işsizlik sigortası primi olmak üzere, toplam 16.1 milyar YTL (16.1 katrilyon lira) gelir elde edeceğine dikkat çekildi. Geçen yıl itibarıyla, Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 53’ünün herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirtilen raporda, kayıt dışı istihdamın, özellikle ücretsiz aile işçiliği, kendi hesabına çalışanlar ve yevmiyeli çalışanlarda yüksek olduğuna işaret edildi. Primler aşağı çekilmeli Kayıt dışı istihdamın yaygınlaşmasının, kayıtlı işçi çalıştıranlar aleyhine haksız rekabete de yol açtığı ifade edilen raporda, işletmeler küçüldükçe, kayıt dışı işçi çalıştırmanın arttığına dikkat çekildi. İşsizliğin yaygınlaştığı, yeni istihdam alanlarının yeterli olmadığı durumlarda işsizlerin kayıtlı ekonomide bulamadığı istihdam imkanlarını kayıt dışı faaliyetlerde arayacağı anlatılan raporda, işverenlerin ise işçi maliyetlerini düşürmek ve istihdam ile üretim açısından esnek davranabilmek için kayıt dışına yöneldiği ifade edildi. Raporda, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için işçi ücretlerinden yapılan gelir vergisi ve sigorta prim kesinti oranlarının azaltılması gerektiği vurgulandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT