BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Reis-ül-etibba” “Ahi Çelebi”

“Reis-ül-etibba” “Ahi Çelebi”

Ahi Ahmed Çelebi, Osmanlılar devrinde yetişen ünlü bir tabiptir. İsmi, Muhammed bin Kemal’dir. Babası, Tebrizli Mevlana Kemal hekim idi. “Ahi Çelebi” diye meşhur olmuştur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Mısır’da vefat etti...Babası tarafından yetiştirilerek iyi bir tahsil gören Ahi Ahmed Çelebi, yirmi sekiz yaşındayken babası ile İstanbul’a geldi. Babası, Fatih Sultan Mehmed Han’ın hekimleri arasında yer aldı. Babasının vefatından sonra Hekim Kutbüddin ve Altunîzade’nin derslerine devam etti. Birçok araştırmalar yaparak daha önceki doktorların bilmedikleri ilaçları keşfetti. Fatih Sultan Mehmed Han’ın yaptırdığı Darüşşifa’nın Başhekimliğine tayin edildi... İmam-ı Şafii’ye komşu! İkinci Bayezid Han, Hassa Emini olarak tayin edip, saraya aldı ve özel tabiplik makamına getirdi. Kendisini çekemeyenlerin uydurduğu bazı yalanlar üzerine vazifeden alındı. Fakat doğruyu öğrenen Sultan, onu vazifesine iade etti. Reis-ül-etibba yani “Hekimbaşı” olarak vazifelendirildi. Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han zamanlarında da önemli vazifelerde bulundu. 1523 senesinde hacdan dönerken doksan yaşını aşkın olarak Mısır’da vefat etti. İmam-ı Şafii hazretlerinin kabri yakınına defnedildi... Bilhassa üroloji (idrar yolları) üzerinde çalışmış olan Ahi Ahmed Çelebi, böbrek ve idrar torbasında meydana gelen taşlarla ilgili Risale-i Hasat-ül-Kilye vel-Mesane adlı eserini yazdı. Eserinde özellikle tabii ilaçları ve şifalı sularla banyo yapmayı tavsiye etti. Cömert ve hayırseverdi... Ayrıca İbn-i Nefis’in Arapça El-Mucez adlı bir tıp kitabını da Türkçe’ye tercüme etti. Tabipliği yanında cömert ve hayır sahibi bir kimse olan Ahi Ahmed Çelebi, İstanbul’da Yemiş İskelesi yakınlarında bir cami, Edirne’de bir medrese, mektep ve kendi adıyla anılan meşhur hamamı yaptırmıştır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT