BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İyilerle beraberlik

İyilerle beraberlik

İyilerle, Allahı unutmayan ve her zaman hatırlayan kimselerle beraber olmak büyük nimettir.İyilerle, Allahı unutmayan ve her zaman hatırlayan kimselerle beraber olmak büyük nimettir. Büyük bir zat oğluna buyurdu ki: (Oğlum, Allahı anan bir topluluk görürsen, onlarla beraber ol! Eğer ilim sahibi isen, ilmin onlara faydalı olur. İlim sahibi değilsen, onlardan bir şeyler öğrenirsin. Allahı hatırlamıyan kimselerle beraber olma! İlim ehli de olsan, ilmin onlara faydası olmaz. İlim ehli değilsen, daha çok zarara girersin. Eğer Allah onlara gazap ederse, sen de helak olursun. İyilerle beraber iken, Allah onlara rahmet ederse, layık olmasan bile, sen de o rahmetten istifade edersin.) Melekler, Allahı anan bir toplulukla karşılaşırlar. Allahü teâlâ meleklere (Şahit olun ki, ben bunların hepsini affettim.) buyurur. Melekler merakla, (Ey Rabbimiz, bunların içinde başka bir iş için gelen günahkâr birisi de var. Onu da mı affettin? diye sorarlar. Allahü teâlâ (Evet, onu da affettim. Salihlerle beraber olan kötülerden olmaz.) buyurur. Arş’ın altındaki yazı Arş’ın altında şöyle yazılıdır: (Bir kimse, salihler gibi amel işlese; fakat günahkârlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider, kıyamette kötülerle beraber haşrolur. Bir kimse de, kötüler gibi amel işlese; fakat salihleri sevse, onlarla beraber olsa, günahları iyiliğe çevrilir, iyi kimselerle beraber haşrolur.) Bir kimse, ilim ehli salihlerle beraberliğinde, onlardan hiçbir şey öğrenemese bile, yedi ikrama kavuşur: 1- İlim talebesinin faziletine kavuşur. 2- İlim ehli ile kaldığı müddetçe, günahlardan uzak olur. 3- Evinden çıkışından itibaren rahmete girmiş olur. 4- İlim ehline inen rahmetten o da faydalanır. 5- Onları dinlediği müddetçe, kendine sevap yazılır. 6- Melekler ondan memnun olup, duâ ederler. 7- Attığı her adım, günahına kefaret olur. Allahü teâlâ da ona altı ikramda bulunur: 1- İlim ehliyle bulunmayı ona sevdirir. 2- Âlime uyanlar gibi sevaba kavuşur. 3- O toplulukta bulunanların birisi affa uğrarsa, buna da şefaat eder. 4- Kötülerin, günahkârların gittiği yerlerden kalbi soğur. 5- Allahü teâlânın yolunda olanların, salihlerin yoluna girmiş olur. 6- Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmiş olur. Bir kimse, Peygamber efendimize (Kıyamet ne zaman kopacak) diye sordu. Resulullah efendimiz ona, (Kıyamet için ne hazırladın?) buyurdu. O kimse. (Fazla ibâdetim yok. Fakat Allah ve Resulünü seviyorum.) dedi. Peygamber efendimiz, (Herkes sevdiği ile beraber olacaktır. Sen de, ahirette sevdiğinle beraber olacaksın.) buyurdu. Hikmet ehli buyuruyor ki: 1- Âlimlerle beraber olanın ilmi artar. 2- Salihlerle beraber olanın, ibâdete rağbeti ve günahlardan kaçma arzusu artar. 3- Fâsıklarla [açıktan günah işleyenlerle] düşüp kalkanın günah işleme cüreti artar. 4- Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi artar. 5- Fakirlerle beraber olanın şükrü artar. Bir kimse, bir âlimle dünyayı dolaşsa, âlimden dinine ait sadece bir mesele öğrense, birlikte yaptıkları seyahati boşa gitmiş olmaz. Bir kimse de, âlimlerle, salihlerle beraber olsa, hiçbir şey istifade edemese bile, onların yüzüne bakması bile bir nimettir. Hadis-i şerifte, (Kâbeye, mushafa ve âlimin yüzüne bakmak ibâdettir.) buyuruldu. İlminden, iyi ahlâkından istifade edilen salih bir arkadaş bulunca, ona lüzumlu hürmeti göstermelidir! Onun can ve malını, kendi can ve malından önce tutmalıdır! Ayıplarını araştırmamalı, aybı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli, hatta kendi kendine aybını düşünmemeli, unutmalıdır! Sözüne itiraz etmemeli, asla münakaşaya girmemelidir! Aleyhinde konuşan olursa, uygun şekilde susturmalı, alınacağı veya üzüleceği bir söz söylememelidir! Suizanda bulunmamalı, uygunsuz hareketlerini dalgınlığa veya unutkanlığa yormalıdır! Yani bir mazeret arayıp suçsuz olduğunu kabul etmelidir! Çünkü güzel ahlâk sahibi, insanları mazur görür. Onların kusurlarını meydana çıkarmaz. Güzel ahlâklı, merttir, insaflıdır. Yani kendisi insafla hareket eder, fakat başkasından bu insafı beklemez. Böyle bir arkadaşın sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden ve düşmanlarından uzak olmalıdır! Ona karşı ve herkese karşı tevazu sahibi olmalıdır! Böyle bir kimseyi kendisine dost ve kardeş bilmelidir! Ona hürmet göstermedikçe, ilminden istifade edemiyeceğini bilmelidir!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT