BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zalimin üç alâmeti

Zalimin üç alâmeti

Emîr-ül mü’minîn Ali bin Ebî Tâlib, rivâyet buyurmuşlardır. Resûlullah Efendimiz, beni huzur-u şerîflerine çağırdı. Buyurdular ki:Emîr-ül mü’minîn Ali bin Ebî Tâlib, rivâyet buyurmuşlardır. Resûlullah Efendimiz, beni huzur-u şerîflerine çağırdı. Buyurdular ki: Yâ Ali! Zâlimde üç alâmet olur: Kendinden aşağı olana baskı yapar. Kâdir olduğu, gücü yettiği zaman halkın malını zor ile alır. Nereden yiyip, giyindiğini hiç incelemez. Yâ Ali! Kıskançlarda da üç alâmet olur: Herkesin huzurunda, karşısındakine yaltaklanır. Gıyâbında onu gıybet eder. Her kime musîbet erişirse, sevinir. Yâ Ali! Münâfıkda da üç alâmet olur: Söz söylese yalan söyler. Bir şey va’d etse, va’dinde durmaz. Yanına emânet koysalar, hıyânet eyler. Yâ Ali! Tövbe eden kimsede üç alâmet olur: Harâmlardan kaçınır. İlim öğrenmekde gayretli olur. Nasıl ki, memeden çıkan sütün geri girme ihtimâli olmadığı gibi, günâha bir dahâ geri dönmez. Yâ Ali! Akıllı kimsede üç alâmet olur. Dünyayı hor, zelîl tutar. Cefâlar çeker. Kıtlık vaktinde sabreder. Yâ Ali! Sabredende de üç alâmet olur: Kendini ziyâret etmeyenleri kendisi ziyâret eder. Onu mahrûm edenlere bağışta bulunur. Kendine zulüm edenlere karşı durmaz; karşı koymaz. Yâ Ali! Ahmak olanın üç nişânı vardır: Allahü teâlânın farzlarında tenbellik eder. Abes sözleri çok söyler. Allahü teâlânın mahlûklarına eziyet eder. Yâ Ali! İyi bahtlı olanın üç nişânı vardır: Helal yer. Kendi şehrindeki ilim meclisinde hâzır olur. Beş vakit namazı imâm ile kılar. Yâ Ali! Bedbaht olanda üç nişân vardır: Harâm yer. Ulemâdan uzak olur. Namazını özürsüz yalnız kılar. Yâ Ali! İyi işleri olanın üç alâmeti vardır: Allahü teâlâya tâatte acele eder. Harâm ettiklerinden sakınır. Kendine kötülük eden kimseye iyilik eder. Yâ Ali! Kötü amelli olanın üç alâmeti vardır: Allahü teâlânın emirlerini yapmakta tenbellik eder. Herkese zararı dokunur. Kendisine iyilik edene, kötülük eder. Yâ Ali! Sâlih olan kulun üç alâmeti vardır: Allahü teâlâya iyi amel işlemek için söz verir. Kendi dinini ilmi ile kuvvetlendirir. Kendisine ne beğenir ise, halka da onu beğenir.
Reklamı Geç
KAPAT