BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İyi insan olmanın alâmeti

İyi insan olmanın alâmeti

Resulullah Efendimizin Hazreti Ali’ye tavsiyeleri: Yâ Ali! sakınan, iyi insanın, müttekî olanın üç nişânı vardır: Kötüler ile berâber olmaktan kaçınır sakınır. Harâma düşmek korkusundan halalden sakınır ve yalandan kaçınır. Yâ Ali! Günâhkârların da üç alâmeti vardır: İşlerinde yanılır ve hatâ eder. Oyun ve çalgı ile meşgûl olur. Unutkan olur. Yâ Ali! Kara gönüllü olan kimsenin üç nişânı olur: Zayıflere acımaz. Az şeye kanâ’at etmez. Va’z ve nasîhat ona fayda vermez.Resulullah Efendimizin Hazreti Ali’ye tavsiyeleri: Yâ Ali! sakınan, iyi insanın, müttekî olanın üç nişânı vardır: Kötüler ile berâber olmaktan kaçınır sakınır. Harâma düşmek korkusundan halalden sakınır ve yalandan kaçınır. Yâ Ali! Günâhkârların da üç alâmeti vardır: İşlerinde yanılır ve hatâ eder. Oyun ve çalgı ile meşgûl olur. Unutkan olur. Yâ Ali! Kara gönüllü olan kimsenin üç nişânı olur: Zayıflere acımaz. Az şeye kanâ’at etmez. Va’z ve nasîhat ona fayda vermez. Yâ Ali! Sâdık olanın üç nişânı vardır: İbâdet etmesini gizler. Mübtelâ olduğu musîbeti gizler. Yâ Ali! Fâsıkta, kötü kimsede üç nişân vardır: Fitne ve fesatı sever. Halka hastalık ve musîbet ister. İyi amelden kaçar. Yâ Ali! Süflî, bayağı olanın üç nişânı vardır: Akrabâsını azarlar. Komşularına eziyet eder. Günâh işlemeyi sever. Yâ Ali! Allahü teâlânın reddettiği kimsenin üç alâmeti vardır: Yalanı çok söyler. Yalan yere çok yemin eder. Halka sıkıntı verir, hâcetini halk üzerine yükler. Yâ Ali! Âbid olanın üç nişânı vardır: Allahü teâlânın ta’zîminden kendi nefsini zelîl tutar, Şehvetlerini terk eder. Allahü teâlânın rızâsı için huzurunda çok durmağı âdet eder. Yâ Ali! Muhlis olanın üç nişânı vardır: Kâdir olursa, gücü yeterse affeder. Malının zekâtını verir. Sadaka vermeyi sever. Yâ Ali! Bahîlde, cimride üç nişân vardır: Açlıktan korkar. Birşey isteyenden korkar. Kendine iyilik eden kimseye, içindekinin hilâfına, aksine dili ile hayır söyler. Yâ Ali! Yüreksiz olanın üç nişânı vardır: Korkak olur. Gönlü, kalbi katı olur. Yâ Ali! Sabredici olanın üç nişânı vardır: Tâat etmeye sabreder. Mâ’siyeti terk etmeye sabreder. Allahü teâlânın ahkâmına sabreder. Yâ Ali! Senin dostun olanın üç alâmeti vardır: Malını sana fedâ eder. Nefsini sana fedâ eder. Senin sırrını gizli tutar. Yâ Ali! Fâcir, günahkar olanın üç nişânı vardır: Yemin etmekle öğünür. Hanımları aldatır. Çok bühtân eder. Yâ Ali! Kâfirin üç nişânı vardır: Allahü teâlânın dininde şüphe eder. Allahü teâlâyın dostlarını düşman tutar. Rabbine tâat ve ibâdetten gâfil olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT