BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bütün dünyanın sığındığı padişah!

Bütün dünyanın sığındığı padişah!

Kânûnî, I. Fransuva’ya gönderdiği mektupta diyor ki: “Memleketinin toprakları düşman tarafından zaptolunup, sen dahi esir düşmüşsün. Kurtulmaklığın için bizden yardım dilemektesin. Bütün olan bitenden haberdar oldum!”Fransa Kralı I. Fransuva, 1525 Pavye Muharebesinde Almanlara esir düşünce, annesi Düşes Dangolem vasıtasıyla Osmanlıdan yardım istedi. Bunun üzerine Kânûnî Sultan Süleyman’ın Krala gönderdiği mektup onun Avrupa devletlerine bakış açısını çok güzel ifade etmektedir. Ocak 1526 tarihli mektup şöyledir: “Bizden yardım dilemektesin” “Sen ki Françe vilâyetinin Kralı olan Françesko’sun. Hükümdarların sığındığı kapımın eşiğine uzattığın tezkereden mâlûmum oldu ki, memleketinin toprakları düşman tarafından zaptolunup, sen dahi şu anda onlar elinde esir bulunmaktasın. Kurtulmaklığın için bizden yardım dilemektesin. Bütün dünyanın sığındığı, padişahlığıma yakışan ayağımın toprağına maruzatın ulaşmakla her türlü halini öğrenip, olan bitenden haberdar oldum. Yüce seleflerimiz, Allah onların kabirlerini nur içinde tutsun, düşmanlarını kahretmek ve sayısız fetihlere ermek maksadıyla her vakit cihat için kılıç çekmek fırsatını kaçırmayıp, ben dahi onların açtığı çığırda harekete geçip, her günüm zorlu kaleler ve girilmesinde engeller bulunan şehirler fethetmiş bulunmaktayım. O sebepten gece ve gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır...” Fransa’da dans ilk çıktığı zaman Osmanlı sefiri durumu Padişaha bildirir. Padişah der ki: “Ben ki 48 Krallığın İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’ım. Sefirimden aldığım mazharda, memleketinizde, dans namı altında kadın-erkek önünde bir rezillik sergilendiğini işittim. Hemhudut olmaklığımız dolayısıyla iş bu rezaletin memleketime sirayeti ihtimali muvacehesinde name-i hümayunumun yed’inize vüsulundan itibaren işbu rezalete hatime (son) verilmediği takdirde orduyu hümayunumla bizzat gelip işbu rezaleti men’e muktedirim...” Hammer tarihinde, bu mektup üzerine, Fransa’da dansın tam yüz yıl yasak edildiği belirtilir. Öyle bir ruh ki Osmanlı... Bir mektupla bir İmparatordan bir Kral kurtaran ve bir ülkedeki ahlaksızlığı önleyen güç!.. Bütün dünya ile tam yirmi yıl savaşan ve de galip gelen orduyu besleyen ekonomik yapı... Selimiye’yi inşa eden teknik... Ve bilhassa, Fas’tan Hindistan’a, Avusturya’dan Yemen’e kadar, ayrı ırktan, ayrı kavimden, ayrı dilden, ayrı dinden milyonlarca insanı kardeşçe yaşatan bir ruhtur Osmanlı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT