BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Evvelin ve âhirin ilmini verdim”

“Evvelin ve âhirin ilmini verdim”

Resulullah Efendimizin Hazreti Ali’ye tavsiyeleri: Yâ Ali! Allahü teâlâ bir kimseye bir sâlihâ ve mutî’a hanım verip, onun gönlünü hoş tutması ve imâm ile namaz kılması ve komşuları kendinden râzı olması, Allahü teâlânın ona ikrâmındandır.Resulullah Efendimizin Hazreti Ali’ye tavsiyeleri: Yâ Ali! Allahü teâlâ bir kimseye bir sâlihâ ve mutî’a hanım verip, onun gönlünü hoş tutması ve imâm ile namaz kılması ve komşuları kendinden râzı olması, Allahü teâlânın ona ikrâmındandır. Yâ Ali! Melekler istigfâr ederler o kimseye ki, onun evinde bal olur, zeytin olur ve çörek otu olur. İçinde sûret, canlı resmi olan, şarap olan, köpek olan, ana-babaya âsî olunan ve hiç Misafir gelmeyen eve rahmetmelekleri hiç girmezler. Sefere veyâ cenge giderken Sûre-i Yasîni oku. On kere innâ enzelnâ [Kadr] sûresini oku, Allahü teâlâ düşmanların şerrinden emîn eder. Yâ Ali! Her kim bir âmânın elini tutarsa, Allahü teâlâ onun yüzbin günâhını affeder. Sol elini sağ elin ile tut. Yâ Ali! Bir zâlimden korkar isen, “Yâ ilâhe Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kez┠söyle. Sefer edeceğin zaman, “Yâ erda Âmentü birabbî ve rabbiki Allahüllezî lâ ilâhe illâhüvellezî halakanî ve halekaki e’ûzü billâhi min şerri ki ve min şerri mâ yedübbü aleyki. Ve min şerri külli üsûdin ve esedin. Ve min şerri vâlidin ve mâ veledin”söyle. Yâ Ali! Sana bir katılık eriştiği zaman, “Allahümme innî es’elüke bi hakkı Muhammed’in ve âli Muhammed’in illâ necîtenî” söyle. Hazreti Âlî dedi ki; yâ Resûlallah! Senin Âlin kimdir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, her takî ve nakî [harâmlardan sakınan temiz Müslümanlar] benim âlimdir. Bir köye şunu demeyince de girme: “Allahümme innî es’elüke hayreha ve hayra men bihâ ve e’ûzü bike min şerrihâ ve şerri men bihâ.” Yâ Ali! Benim vasiyetimi hıfz et. Nasıl ki ben Cebrâîl aleyhisselâmdan, O Rabbül âlemînden sübhânehü ve teâlâ hıfz etti. Yâ Ali! Sana bu vasıyette evvelin ve âhirin ilmini verdim. Her kim ki bunun ile amel eylerse, dünyada ve âhirette selâmet üzere olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT