BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ahi’lerin haftası

‘Ahi’lerin haftası

Ahilik kültürünün Türk toplum yapısına olan etkilerinin incelenmesi, tanıtılması ve yansıtılması amacıyla düzenlenen “18. Ahilik Kültürü Haftası” kutlamaları bugün 23 ilde birden yoğun bir programla başlıyor.> Kültür Servisi Türk toplumuna yıllarca yön vermiş Ahilik kurumunun tanıtımını hedefleyen “18. Ahilik Kültürü Haftası” kutlamalarına bugün yoğun bir programla başlanıyor. Gelenekselleşen Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri 23 ilde birden yapılacak. Kutlamaların 18 yıl önce Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla başladığını kaydeden Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Galip Demir, Ahiliğin Fuat Köprülü gibi bilimadamlarının çalışmalarının ardından 1950’lerde gündeme oturduğunu söyledi. Son 20-25 yıldan bu yana yapılan araştırmalar, paneller ve bilimsel toplantılarla Ahiliğin daha net biçimde ortaya konduğunu söyleyen Demir, bu geleneğin sanat ve ticaret erbabının meslek ilkeleri ve iş ahlakını geliştiren, geçmişi uzun yıllara dayalı bir köklü gelenek olduğunu belirtti. Demir, doğruluk ve dürüstlük temelinde mesleki eğitim veren ahilik teşkilatının, günümüz esnaf ve sanatkarlarının kültürel mirası olduğunu ifade etti. Loncalardan da eski Ahilik teşkilatının, loncalardan çok daha eskilere dayandığını kaydeden Demir, bu kurumun Anadolu’da sosyo-ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ortaya çıktığını söyledi. Devletin henüz teşkilatlanmadığı yerlerde, toplumsal problemlerin giderilmesinde Ahi birliklerinin görev aldığını söyleyen Demir, “Devlete yardım esasına göre kurulan birlikler ve bu birliklere seçilen başkanlar yalnız danışmanlık yapmışlardı. Ancak bulundukları yörede emniyet, geçim, eğitim, ticaret ve imar gibi önem kazanan konularda bazı görevleri üstlenmişlerdi. Devlet ile halk arasında doğan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmışlar, devlet teşkilatı kurulduktan sonra edindikleri tecrübe ve uygulamaları sivil toplum çatısı altında sürdürmüşlerdi. Bu yüzden Ahilere ‘Halkın Vekili’ de denirdi” diye konuştu. Bir kalkınma modeli Ahiliğin bir bakıma kalkınma ve aydınlanma modeli olduğunu savunan Demir, “Ne yazık ki, tarihi gerçekler yeterince bilinmediğinden veya çarpıtıldığından Türkiye’nin çağdaş ülke konumu ve potansiyeli hala tartışılıyor. Bugün Batıda gördüğümüz bir çok modern kurumun temelinde Ahilik bilinci yatmakta. Kendimizi Batı modernizimine o kadar kaptırmış durumdayız ki, bunları ne düşünüyor ne de okuyoruz. Batı, bizden aldığı kurumlar sayesinde bugünkü seviyesini yaklaştı” dedi. Ahilik kurallarının uygulanmasının Osmanlı Devleti’nin yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağladığını ifade eden Demir, “Hiçbir ülkede rastlanılmayan hayat hakları Ermenilere, Yahudilere veya başka milletten insanlara da tanınmıştı. Hoşgörü, özgecilik, ahlak kuralları akılcı bir yaklaşımla herkese uygulanmış, aykırı davrananlar Ahilikten çıkarılmıştı. Böylece insanlar arasındaki kıskançlığa, kine, nefrete, düşmanlığa yol açan kötülükler önlenmiş, teröre meydan verilmemişti. Yani gereği gerekmeden gereken önlem alınmıştı” diye konuştu. Okullarda anlatılacak İstanbul’daki “18. Ahilik Kültürü Haftası” kutlamalarına bugün Belediye Bandosu eşliğinde Taksim Anıtı’na çelenk konulması ve İstiklal Marşı’yla başlayacak. İl Kutlama Komitesi’nin İstanbul Valisi’ni ziyaretinin ardından Nevval Sevindi, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda “Ahilik Sohbeti” başlıklı bir konuşma yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun konserinin ardından Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakti Genel Başkanı Galip Demir, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr. İzzettin Doğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Suat Yalkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler birer konuşma yapacak. Etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi’ndeki “Şed Kuşanma Töreni’nin ardından son bulacak. Yarın da başkanlığını Prof. Dr. Işın Demirkent’in yapacağı sempozyumda, Prof.Dr. Mikail Bayram, Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu, Galip Demir, Sadık Göksu birer konuşma yapacak. Esnaf Karikatürleri sergisi ise saat 16.00’da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde açılacak. 12 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da 4 ayrı konferans düzenlenecek. Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi Endüstri Meslek Lisesi’nde Galip Demir, Bahçelievler Mustafa Nevzat Pişak Meslek Eğilimi Merkezi’nde Yaşar Tükek, Şişli İSOV İnşaat Anadolu Teknik Lise İnşaat Teknik Lise ve Yapı’da Rasim Tükek, Tuzla Endüstri Meslek Lisesi’nde ise Doç. Dr. Kemal Tural birer konferans verecek. 13 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te ise, Yaşar Tükek, Prof.Dr. Gazi Aydın, ve Ayhan Aydın günümüzde Ahilik kurallarını uygulamanın yararlarını anlatacak. Etkinlikler, saat 15.00’te Ahilikle ilgili kitap sergisinin açılışı ile son bulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT