BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhalefet yapmak

Muhalefet yapmak

Meşhur sözdür, “iktidar, her ülkede bulunur, muhalefetse demokrasilerde olur”. Muhalefet, demokratik siyasi hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Aksi tek parti diktatörlüğü olur. Devletin yapısı ister meşrutiyet olsun isterse cumhuriyet fark etmez.Meşhur sözdür, “iktidar, her ülkede bulunur, muhalefetse demokrasilerde olur”. Muhalefet, demokratik siyasi hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Aksi tek parti diktatörlüğü olur. Devletin yapısı ister meşrutiyet olsun isterse cumhuriyet fark etmez. Muhalefetin de unsurları var, evvela muhalefet iktidarda olmayan siyasi partiler şeklinde telakki ediliyordu. Demokratik hayat, iş hayatı, hürriyetler geliştikçe muhalefet zenginleşti. Artık bütün dünyada medya, entelektüeller, sendikalar, sivil toplum kuruluşları hatta sermaye de bir muhalefet. Buna rağmen muhalefet fonksiyonu iktidarda olmayan siyasi partilerdedir, bu vazife onlara ait, “muhalefet” denince onlar anlaşılır. Diğerleri daha ziyade kendi alanlarında söz söyleyen, bir probleme dair görüş beyan eden unsurlar. Muhalefet partileri “meclis içi” ve “meclis dışı” diye ikiye ayrılmakta. Meclise girmiş partiler de ana muhalefet olan ve olmayanlar şeklinde ayrılıyor. Şu gün Türkiye’de hakkıyla, layıkıyla muhalefet var mı, yapılmakta mı? Buna evet denmesi zor. Dünyada köprülerin altından çok sular aktı. Zihniyetler, anlayışlar değişti. İktidar etme, yönetme şekillerinde farklılıklar oldu. Türkiye için konuşursak iktidar çağa daha fazla entegre oldu. Aynı tekamülü, ilerlemeyi, esnekliği muhalefette göremiyoruz. Muhalefetimiz bugün de yarım asır öncesinin tutumunda. Muhalefet, artık sadece kınamak, bağırmak-çağırmak, kuru-sıkı tehdit etmek, öfkelenmek, hamaset sergilemek, polemiğe girişmek değil. Yarım asır evvel bunlar alkış toplamış, taraftar bulmuştur. O zamanlar demokratik hayatımız yeni seçmen tecrübesizdi. Bugün öyle mi? Seçmen dünyayı tanır oldu. Hele okumuş-yazmış yeni nesiller boş lafa kulak asmıyor. Boyun damarlarını şişiren, ağzı köpürten alnı terleten parlak nutuklar devri bitmiş, particiliği mutaassıp taraftarlık şeklinde devam ettiren insanlar kalmamıştır. Kimin ne ürettiğine bakılıyor. Teklif ne, üretilen fikir nerede aranan bunlar. Muhalefet denetleme kurumudur. Eksiği, hatayı, tehlikeliyi görüp haber verecek, fakat aynı zamanda kendi tekliflerini de ortaya koyacaktır. Artık teklif üreten, proje geliştiren parti rağbet görecektir. Her parti iktidar adayıdır. Her partinin iktidar yolunda ülkenin iç-dış sosyal ekonomik, eğitim.yüzlerce meselesine dair teklifler üretmesi, dosyalar hazırlaması, projelerini toplumla paylaşması gerekir. Yoksa modası geçmiş, asarım-keserim üsluplarıyla bir yere varılmaz. Muhalefet takdir de edebilmeli. Bir iktidarın bütün icraatları yanlış olamaz. Bu sebeple muhalefet takdir edilecek yerde bu cesareti gösterebilmeli. Takdir edilecek yerde bu takdir esirgenmezse muhalefet yapıldığı zaman denilenler daha fazla ciddiye alınır. Meclis içi ve meclis dışı bir çok muhalefet partimiz var. Değişen zamanı, gelen yeni nesilleri, dünya ile bütünleşmeyi görerek yeni muhalefet üslupları geliştiren partiler başarılı olacaktır. Kısacası hırçın değil, sağduyuya dayalı muhalefet lazım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT