BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cenevizliler için çıkarılan ferman!

Cenevizliler için çıkarılan ferman!

İstanbul’un düşmesinden sonra, surlarda Cenevizli askerlerin ölülerine rastlandı. Hâlbuki Cenevizliler, Türklerle dostluk anlaşması imzalamışlardı. Bu ihânetleri ortaya çıkınca çok korktular!..Şehzâdeliğinden beri bir an önce İstanbul’u fethetmek, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olabilmek ideali ile tutuşan Sultan İkinci Mehmed Han’ın bütün düşüncesi bu fethin gerçekleşmesiydi... Bu sebeple askerî târihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplarla bu orduyu dayanılmaz bir kudret hâline getirmişti... “Feth-i Mübîn” denildi Nihayet İkinci Mehmed, 23 Mart’ta ordusuyla Edirne’den hareket etti. Kuşatma 6 Nisanda başladı. 18 Nisanda İstanbul adaları alındı. 22 Nisan gecesi Türk donanması karadan Haliç’e indirildi. 23 Nisanda sulh teklifine gelen Bizans elçisine genç Pâdişah; “Ya ben şehri alırım, ya şehir beni!” cevâbını verdi. 29 Mayıs sabahı yapılan son taarruzda İstanbul düştü. Bu şekilde Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı... İstanbul’un fethi, Türk târihinin en müstesnâ olayı sayılarak “Feth-i Mübîn” denildi. Dünyânın en büyük kilisesi (Saint-Sophie) ve bütün Avrupa’nın ayakta kalan en eski yapısı olan Ayasofya, câmiye çevrildi. Fâtih bu mabedin kıyâmete kadar câmi kalmasını yazılı olarak vasiyet ve vakfeyledi. Bütün Ortodoks Hıristiyanların başı olan Patrikliği ortadan kaldırmadı. Bunu o zamanki, siyâsî olaylara göre değerlendirmek gerekir. İsteseydi, İstanbul fâtihi, Patrikliği ortadan kaldırabilirdi. “Çan çalınmayacaktır” İstanbul’un düşmesinden sonra, surlarda Ceneviz kumandan ve askerlerinin ölülerine rastlandı. Hâlbuki Cenevizliler, Türklerle dostluk anlaşması imzâlamışlardı. Bu ihânetleri ortaya çıkınca çok korktular. Kendilerine çok ağır cezâlar verileceğini beklerken, Fâtih Sultan Mehmed Han, Ceneviz vâlisi ve papazını çağırtarak üzüntülerini bildirdi ve Galata’da oturan bu Cenevizliler için bir ferman çıkarttı; “Evvelden olduğu gibi herkes sanat ve ticâretinde, ibâdetinde serbesttir. Kiliseler açık bulunacak, ancak çan çalınmayacaktır” şeklindeki emriyle ölüm bekleyen insanları sevindirdi...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT