BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prim affı sürüncemesi bitmeli

Prim affı sürüncemesi bitmeli

Halen İstanbul’da 250 bin Bağ-Kur sigortalısının Bağ-Kur’a toplam 3 Milyar YTL borcu bulunmaktadır. 2003 yılındaki ödeme kolaylığında 250 bin borçludan sadece 9,829 kişi ödeme talebinde bulunmuş, bunlar dahi ödemelerini yapamamışlardır. Çıkarılacak olan kanunda aşağıdaki hususların yer alması gerekir:Halen İstanbul’da 250 bin Bağ-Kur sigortalısının Bağ-Kur’a toplam 3 Milyar YTL borcu bulunmaktadır. 2003 yılındaki ödeme kolaylığında 250 bin borçludan sadece 9,829 kişi ödeme talebinde bulunmuş, bunlar dahi ödemelerini yapamamışlardır. Çıkarılacak olan kanunda aşağıdaki hususların yer alması gerekir: 1- Verilmeyen sağlık hizmetinin bedeli olarak Bağ-Kur sigortalısının borcuna yazılan sağlık prim borçları, faizleri ile birlikte terkin edilmelidir. 2- Diğer prim borçlarının faizleri için uygun bir indirime gidilerek, toplam borca uygun bir ödeme planı oluşturulmalıdır. 3- Bağ-Kur Kanunu ek 12. Md.’nin kaldırılarak, prim borcu olsa dahi sağlık hizmeti verilmelidir; ya da sağlık primi seçimlik hale getirilerek, bu prim sağlık hizmeti isteyenden tahsil edilmelidir. Halka hizmet esasını gözardı eden bir afla tahsili düşünülen alacak, kanun çıkarmaya harcanan masrafı dahi karşılamayacağı kanaatindeyiz. Nazım Kaya (Tüketiciler Birliği Pendik Şubesi Başkanı) > Neden Kutsal Emanetlerin tamamı sergilenmiyor? Kültür ve Turizm Bakanı’na; Gizli bir hazine, 500 yıl gizli kalsa, kim faydalanabilir? Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan kutsal emanetlerin tamamı neden sergilenmez, anlamış değiliz. Kutsal Emanet envanterinde, 605’e yakın emanet tespitinden bahsediliyor. Yer yokluğundan bunların tamamının sergilenmediği ifade ediliyor. Bu mazeret geçerli mi? Dinimiz ve İslam Kültürü alanlarında çok şeyler öğrenebileceğimiz bu emanetlerin gizli kalması uygun mu? Turizm Bakanı’ndan rica ediyoruz; Kutsal Emanetlerin tamamını sergileyin. İnsanlar gelip görsünler, istifade etsinler. Bu, turizmimiz için de ilave bir soluk olabilir. > Reşat Çavuş > Bize uygulanmayacaksa, bu kanun maddesini kimin için çıkardınız? Hükümet, biz özürlülerin daha fazla mağdur olmaması ve işe özürlü girenle girmeyenler arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için, 21.04.2005 tarihinde 5335 sayılı kanunun. 3.maddesini düzenleyip yürürlüğe koydu. Benim, özürlülerin işe girişlerinde verilen sağlık kurulu raporları yönetmeliğine uygun raporum var. SSK, Bağ-Kur ve en son Emekli Sandığı’na toplam 24 yıl birleştirilmiş prim ödemişliğim olduğu halde, 07.09.2005 tarihinde Emekli Sandığı’na malülen emeklilik için başvuru yaptım, fakat işe özürlü olarak girmedim diye malülen emekliliğimi kabul etmediler. Peki yukarıda belirttiğim kanun kimin için çıktı? Ben şu anda çalışmıyorum diye, yukarıdaki kanundan yararlanamayacak mıyım? Benim durumumda olan binlerce özürlü arkadaşımız var. Çok mağduruz. Bu konuda Sayın Başabakan’dan yardım bekliyoruz. > Lidar Alan - EDİRNE > Tel: 0 212 454 38 22 Fax: 0 212 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT