BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3 önemli gelişme

3 önemli gelişme

1- İkâmet kağıdı: Nüfus İşleri’nin adı Vatandaş ve İkamet Genel Müdürlüğü olacak. Kanunun çıkmasından sonra muhtarlar ikamet belgesi veremeyecek. 2- Trafiğe neşter: AB’nin katı trafik kuralları Türkiye’de de başlıyor; alkollü sürücüye hapis cezası geliyor. Uyuşturucu kullananlar için özel ölçüm aleti getiriliyor. 3- Okul sözleşmesi: Okul yönetimi ile öğrenci ve veli arasında sözleşme imzalanacak. Buna göre, taraflar birbirlerine karşı yükümlülükleri hakkında söz verecek.1- İkâmetgah belgesini nüfus müdürlükleri verecek İstanbul’da yaşanan ‘bombacı komşu’ olayından sonra kanun teklifi hazırlayan Milletvekili Zeynep Tekin, “Madem eski komşuluklar kalmadı. O halde biz de bu işi Avrupa’da olduğu gibi profesyonelce çözeriz” dedi ANKARA- AK Parti Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü, ikamet değişikliğini kontrol altına alacak bir kanun teklifi hazırlığına başladı. Zeynep Tekin Börü, İstanbul Zeytinburnu’nda geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan ve ‘bomba imal ederken tüm apartmanı havaya uçuran komşu’ olayından sonra, ikamet kağıtlarının muhtarlar yerine nüfus müdürlüklerinden verilmesi için kanun teklifi hazırlıyor. Börü, İçişleri Bakanlığı bürokratlarıyla temasa geçerek, bu düzenlemenin yapılabilirliği konusunda görüşlerine başvurdu. Muhtarların gelir kaynağı Zeynep Tekin Börü’nün önerisine göre Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nün adı Vatandaşlık ve İkamet Genel Müdürlüğü olarak değiştirilecek. Genel Müdürlük, bilinen işlevlerinin yanı sıra, ikamet değişikliklerinin düzenli kaydını da tutacak. Muhtarlar tarafından verilen ikamet belgeleri, bundan sonra bu genel müdürlüğe bağlı müdürlükler tarafından verilecek. Nüfus hareketleri, bu sayede daha kolay izlenebilecek. ‘Bombacı komşu’ ve ötesi Zeynep Tekin Börü, hazırladığı teklifin gerekçesini “Özellikle büyük şehirlerde eski komşuluk anlayışı yok. Kimsenin kimseden haberi olmuyor. İstanbul’da alt katınızda bombacı oturuyor. Bomba yaparken apartmanı uçuruyor. Apartmanda oturan diğer kişiler, bu teröristin hiç bir hareketinden şüphelenmiyor. Bu nedenle nüfus hareketlerinin daha profesyonel izlenmesi gerekir. Muhtarlardan alınan ikamet kağıtlarının güvenirliği yok. Bu tür belgeler çok kolay düzenlenebiliyor. O yüzden bu işi nüfus müdürlükleri yapmalı. Avrupa’da sistem böyle işler. Orada da komşuluk yoktur, ama kimin nerede oturduğunu kapı kapı bilirler” şeklinde açıkladı. > Yücel Kayaoğlu ------ 2- Trafiğe AB makyajı Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan katı trafik kuralları Türkiye’de de başlıyor; alkollü sürücüye hapis geliyor ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, AB’ye uyum ve çeşitli aksaklıkları gidermek maksadıyla Trafik Yönetmeliği’ni değiştiriyor. Yeni yönetmelikle, araçları çalınan vatandaşların mağdur olması önlenirken, ehliyetlerin değiştirilmesi ve araçların teknik özelliklerinde yapılan değişikliklerin yeniden tescili kolaylaştırılıyor. Mağduriyet önlenecek Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, araçları çalınan vatandaşların, bir de motorlu taşıt vergisi ödettirilerek ikinci defa mağdur olmaları ortadan kaldırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik, İçişleri, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. İŞTE YENİ UYGULAMALAR * Araçlarında imal, tadil ve montajında değişiklik yaptıranlar, araçlarında renk değişikliği yapanlar ya da adresleri değişen kişiler aracın tescil kaydının bulunduğu yerde değil, başka bir yerden de başvuru yapabilecek. * Ehliyetlerini değiştirmek isteyen kimseler sürücü belgelerini aldıkları tescil kuruluşu dışında herhangi bir tescil kuruluşuna başvurarak yeni ehliyetlerini alabilecek. * Motorlu bisiklet, tırportör gibi üç tekerlekli araçların her yıl yapılan teknik şart uygunluğu ve muayenesi 2 yıla çıkarılıyor. Bu araçlar ilk 3 yaşlarında muayeneden muaf tutulacak. * Ulaştırma Bakanlığı’na ait muayene istasyonları veya bakanlığın yetkili kıldığı gerçek ve tüzel kişiler, araç muayenelerinde yetkili olacak. * Alkollü olmasından şüphelenilen kişiler, trafik zabıtalarınca tarih, saat ve ölçüm sonucu ile seri numarası gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılarak kontrol edilecek. * Yapılan tespitler sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ortaya çıkan sürücüler, birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geçici olarak alınacak. İkinci defasında süresi dolan kişiler, Sürücü Davranışı Geliştirme Eğitimi’ne tabi tutulacak. Bu eğitim sonunda başarılı olmaları durumunda belgeleri iade edilecek. Üçüncü defa ve fazlasında ise bu kişiler, 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklar ve belgeleri 5 yıl süre ile alıkonulacak. Bu kişiler, “psiko-teknik” değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulacaklar. Değerlendirme ve muayenenin ardından sakınca bulunanlara sürücü belgeleri verilmeyecek. * Trafik para cezaları kredi kartıyla da ödenebilecek. * Yeni tescil belgelerinde taklit edilmeyi önleyici ‘hologram’ bulunmayacak. ------ 3- Okul sözleşmesi ‘Söz veriyorum’ Yönetim, öğrenci ve veli arasında sözleşme imzalanacak. Taraflar birbirlerine karşı yükümlülükleri hakkında yazılı olarak söz verecek ANKARA - Okullar, öğrenci ve velilerle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. ‘Sözleşme’ uygulaması, bütün ilköğretim okulları ve liselerde bu yıldan itibaren başlatılıyor. Tarafların hak ve sorumluluklarını güvence altına alan sözleşmeyle, “okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak, velilerin eğitim sistemine daha fazla katılımının sağlanması” ve “okullarda demokrasi kültürünün oluşması” hedefleniyor. Evde asılacak Bu çerçevede, veliler okulun kütüphane, işlik gibi imkanlarından yararlanabilecek, sınıflarda dersleri izleyebilecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konuya ilişkin genelge yayınladı. Okullara, genelgeyle birlikte uygulama kılavuzları da gönderildi. Düzenlenecek toplantılarla velilere bilgi verilecek. Bundan sonra ise okullar, her kayıt döneminde sözleşme metnini iki nüsha halinde taraflara verecek. Böylece tarafların bilgilenmeleri sağlanacak. Taraflarca imzalanan sözleşme metinlerinden biri, ilk yarıyıl sonuna kadar sınıf öğretmenine teslim edilecek. İkinci nüshanın veli tarafından, evde rahatlıkla görülebilecek bir yere konulması istenecek. Böylece tarafların kendilerini değerlendirmelerinin sağlanması hedefleniyor. Sözleşmenin nasıl işlediği konusunda, sınıf öğretmenleri bir değerlendirme formu doldurarak bireysel rapor hazırlayacak ve bu rapor öğrencinin karnesiyle birlikte taraflara ulaştırılacak. Sözleşmeler, öğrencinin okulda bulunduğu yıllar boyunca geçerliliğini sürdürecek. Yeni yol haritası Milli Eğitim Bakanı Çelik genelgesinde, öğrenci-veli-okul sözleşmesinin, “okul içinde ve dışında fiziksel ve psikolojik şiddete karşı iş birliği yapmak, taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak, tarafların birbirlerinden beklentilerini sağlam bir zemine oturtmak, öğrencilerin ve velilerin okulun performans değerlendirilmesi sürecine etkin katılımını sağlamak” gibi konularda taraflar için bir ‘yol haritası’ niteliği taşıdığını belirtti. Sözleşmeye imza atacak taraflar hem sorumluluk almış olacak hem de haklarının neler olduğunu bilecek. - ÖĞRENCİLER - Sözleşmede öğrencilerin hakları: * Düşüncelerini özgürce ifade etme, güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma, bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi, * Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme, kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması; * Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme, okul kurallarının uygulanmasında bütün öğrencilere eşit davranılması, * Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma, * Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma, okul yönetiminde temsil etme ve edilme. * Dönem notu ortalaması 5 ise okulun gezilerine ücretsiz katılabilme, * Eserlerini kamuya sergileyebilme, - Sorumlulukları... * Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim, * Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım, * Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim, zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım, * Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım, * Okul kurallarına uyacağım, * Okul yönetimine, (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım, * Arkadaşlarıma, öğretmenlerine ve bütün okul çalışanlarına saygılı davranacağım, * Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım, * Okul bahçesinde bulunan bitkileri ayda bir defa sulayacağım, * Okulun panolarına yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunacağım, * Okulda düzenlenecek seminer ve toplantılara gelen konuklara rehberlik edeceğim. - OKULLAR * Okulların “toplumdan ve çevreden saygı ve destek görme, okulda alınan kararlara ve okulun kurallarına uyulmasını isteme” hakkı bulunuyor. * Okulların sorumlulukları ise sözleşmede, velilerin ve öğrencilerin hakları doğrultusunda düzenleniyor. * Okul yönetimleri; öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek altyapıyı sağlamakla yükümlü olacak. * Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmamak, * Okulda olumlu bir kültür oluşturmak, * Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak, * Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek... * Okul yönetimi, öğrenci ve veliler, “Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm” ifadesini imzalayacak. - VELİLER - Sözleşmede velilerin hakları: * Çocuğumun eğitimiyle ilgili bütün konularda bilgilendirilmek, * Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak, * Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek, * Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek, * Çocuğumun okuldaki gelişim süresiyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek, * Okulun veli eğitim seminerlerinden, okulun kütüphanesinden ve işliklerinden yararlanmak. - Sorumlulukları... * Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet şartlarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım, * Okulun, öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım, * Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim, * Bilgi edinmek ve toplamak maksadıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim, * Okul gelişim yönetim ekibi ve okul-aile birliği seminerlerine ve toplantılarına katılacağım, * İhtiyaç duyduğunda çocuğumun ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım ancak kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım, * Okumaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım, * Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini birlikte yapacağım, * Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim, * Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Mesela odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma...), * Çocuğumun disiplin kurallarına uyması için gerekli tedbirleri alacağım, * Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu bilgilendireceğim, * Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim. * Okulun kütüphanesine her yıl en az iki kitap veya kaynakla katkı yapacağım, * Çocuğumun şehir merkezini görmesini mutlaka sağlayacağım, * Çocuğumun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engelleyeceğim, * Çocuğumun toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını destekleyeceğim.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT