BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mülk satışı için taslak hazır

Mülk satışı için taslak hazır

Meclis’e kısa sürede sunulması planlanan tasarıda, yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 10 bin metrekareyi geçemeyecek. Şirketlere satışta da kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü aranacak> Yücel Kayaoğlu ANKARA - Yabancılara mülk satışı düzenlemesi, iptal gerekçesi doğrultusunda yeniden hazırlandı. Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan tasarıya göre, yabancı gerçek kişiler, imar planları dahilinde, şirketler ise ilgili kamu kuruluşlarının da görüşü alınmak üzere turizm, sanayi ve teknoloji yatırımları için belirlenen bölgelerde belirli büyüklükte taşınmaz edinebilecek. Yeni tasarıya göre yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de mülk edinmesinde karşılıklılık ilkesi uygulanmaya devam edecek. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere imar planı içinde bu amaçla ayrılan taşınmazları alabilecek. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazların toplam yüzölçümü, 10 bin metre kareyi geçemeyecek. Şirketlerde 50 bin metrekare Yabancı ülkelerde kendi ülke kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin Türkiye’de mülk edinmesinde ise karşılıklılık ve kanuni sınırlamalara uygunluğun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşünün alınması şartı da aranacak. Bu çerçevede yabancı şirketler, Türkiye’de münhasıran turizm, sanayi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin olarak, fiilen bu yatırımlarla ilgili bina ve tesis yapılmak ve yapılış amacına uygun işletilmek üzere, çevre düzeni ve imar planları ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde ve bu amaçlarla ayrılmış alanlarda en fazla 50 bin metre kare büyüklüğünde taşınmaz satın alabilecek. Bu şirketler, karşılıklılık aranmaksızın, aynı şartlarla, belirtilen taşınmazların üzerinde 49 yıla kadar sınırlı ayni hak edinebilecek. Edinilen mülkün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı bakanlıklar tarafından denetlenecek. Bazı bölgelerde sınırlama Yabancı gerçek kişiler ile ticaret şirketlerinin Türkiye’de mülk edinmesine belirli şartlar dahilinde Bakanlar Kurulu’nca sınırlama getirilebilecek. Buna göre, sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, hassas ve stratejik yerlerin yabancılara satışına yasaklama ve sınırlama getirilebilecek. Yabancının kendi ülkesindeki haklarla ilgili olarak karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınacak. Düzenlemelere aykırı hareket edenlerin hakları Maliye Bakanlığı’nca iptal edilecek, arazi bedeli bu kişiye ödenecek. > İlin yüzölçümünün binde 5’i geçilmiyor Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmaz miktarına da, ülke güvenliği ve kamu yararı bakımından il bazında ayrıca sınırlama getirebilecek. Bu şekilde il bazında, yabancıların edinebileceği taşınmaz miktarı için ilin yüzölçümünün binde 5’ini geçmeyecek şekilde bir oran tespit edebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının sınırlamalara ilişkin tekliflerini inceleyerek Bakanlar Kurulu’na sunmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bakanlık bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT