BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öztuna’nın ‘tarihi’ Arapça’da...

Öztuna’nın ‘tarihi’ Arapça’da...

Gazetemizin başyazarı, tarihçi Yılmaz Öztuna’nın 1963 yılından itibaren ciltler hâlinde yayımlanan “Türkiye Tarihi” adlı kitabının 1. ve 2. ciltleri Arapça olarak basıldı. Osmanlı öncesi dönemini ele alan bu iki ciltte, Türkler’in tarih sahnesine çıkışlarından itibaren 13. yüzyılın sonuna kadar olan gelişmesi ele alınıyor.Gazetemizin başyazarı, tarihçi Yılmaz Öztuna’nın 1963 yılından itibaren ciltler hâlinde yayımlanan “Türkiye Tarihi” adlı kitabının 1. ve 2. ciltleri Arapça olarak basıldı. Osmanlı öncesi dönemini ele alan bu iki ciltte, Türkler’in tarih sahnesine çıkışlarından itibaren 13. yüzyılın sonuna kadar olan gelişmesi ele alınıyor. Çin sınırlarından Orta Asya ve Yakın Doğu’ya kadar uzanan coğrafyada Türklerin kurdukları devletlerin tarihi anlatılıyor. Yayımlandığı yıllardan günümüze kadar büyük ilgi toplayan “Türkiye Tarihi”, Öztuna’nın en çok satan eserlerinin başında yer alıyor. Eserde Türklerin menşei, Oral-Altay Türk boyları, İslam öncesi büyük Türk devletlerini kuran Hunlar, Göktürkler, Oğuz Kağan ve Ergenekon destanları, ilk İslam-Türk devletleri, Avrupa’ya geçen Türklerin kurduğu Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu devleti, Selçukluların dağılışı ile kurulan Beylikler ve Atabeyliklerin Ortadoğu bölgesini de etkileyen varlıkları ele alındı. Eserde, Türk devletlerinin siyasi tarihleri yanında, ilimde edebiyatta ve sanatta ortaya konulan kurumlar ve Türklerin medeniyet tarihi işleniyor. “Al-Medhal ila et-Tarih al-Türki” (Türk Tarihine Giriş) adı ile yayımlanan eseri Arapça’ya Erşat Hürmüzlü çevirdi. Arap dünyasındaki yayınların en çok Osmanlı dönemi üzerine olduğu için, Osmanlı öncesi Türk tarihinin hiç bilinmediğini ifade eden Hürmüzlü, bu eserle Arap okuyucusunun İslam dünyasına büyük hizmeti olan Türk milletini daha yakından tanıyabileceğini söylüyor. Lüks cilt kapaklı ve orta boy kitap 448 sayfadan oluşan kitap, Beyrut’ta Al-Darü’l-Arabiyye li’l-Mevsuat tarafından yayımlandı. Yayınevinin elektronik posta adresi şöyle: arab-enc-house@lynx.net.lb > Kültür Servisi
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT