BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fazla mesaiye zam geldi

Fazla mesaiye zam geldi

Önümüzdeki yıldan itibaren devlet memurlarına, mesai saatleri dışındaki ek çalışmaları karşılığında saat başına 80 Yeni Kuruş ödenecek.ANKARA- Devlet memurlarının fazla mesai ücreti, yeni yılda 5 Yeni Kuruş (YKr) zamlanacak. TBMM’de bulunan 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na göre, bu yıl saat başına 75 Yeni Kuruş fazla mesai ücreti alan devlet memurlarına, mesai saatleri dışındaki ek çalışmaları karşılığında yeni yılda 80 Yeni Kuruş ödenecek. Böylece fazla mesai ücretlerinde yüzde 6.66 oranında artış olacak. Makam şoförleri dahil bakanlıkların özel kalem müdürlüğü çalışanları ile kurul başkanı, genel müdür, vali, general ve amiral rütbeli birim yöneticileri, rektör ve il belediye başkanlarının yanında çalışan personele de saat başına 1 YTL fazla mesai ücreti verilecek. Bu çerçevede, özel kalem müdürlüklerinde görevli olanlara en fazla 90 saat, genel ve özel bütçeli genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarındaki şoförlere 60 saat, diğer personele de her bir makam için aylık 450 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenebilecek. YURTKUR ve üniversite yurtları ile Atatürk Orman Çiftliği kadrolarında görev yapan personelden fazla mesaileri karşılığı, izin kullanma imkanı olmayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere saat başı 9 Yeni Kuruş mesai ücreti verilecek. Taşrada da geçerli Saat başı fazla mesai ücreti, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı ile hava alanlarında rasat hizmeti yürütenler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi-Deprem Araştırma Enstitüsü ve Kandilli’de de geçerli olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi’nde Merkezi Nüfus İdaresi Merkezi’nde (MERNİS) çalışan personele de, ayda 60 saati geçmemek üzere 80 Yeni Kuruş fazla mesai ücreti ödenecek. Nüfusu 250 bin ve üstü olan belediyelerin vergi, tahsilat, takip, yoklama gibi birimlerinde çalışan personel ise belediye başkanlarınca belirlenecek miktarda fazla mesai ücreti alacak. Maktu ücrete zam Bütçe Tasarısıyla, orman muhafaza memurlarının aylık maktu fazla çalışma ücreti de yüzde 5.9 oranında artarak, 18 YTL’ye yükselecek. Belediyeler ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda çalışan güvenlik görevlilerine ise, belediye nüfusuna göre ayda 116 YTL ile 315 YTL arasında maktu fazla çalışma ücreti verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayramlar haricindeki tatillerde de günde 8 saati geçmemek üzere fazla mesai verilecek. Okul ve kurum döner sermaye hasılatından karşılanacak fazla mesai ücreti, saat başına 4 YTL’yi aşmayacak. Döner sermaye işlerinde görevli şoför ile yardımcı hizmetler personeli de, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışma karşılığı, ayda 90 saate kadar 80 Yeni Kuruş mesai ücreti alacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi’nde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline ise ayda 100 saatle sınırlı olmak kaydıyla, saat başı 1.6 YTL fazla mesai ödemesinde bulunulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT