BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fırsatçı Macar Kralı Ladislas’ın sonu!..

Fırsatçı Macar Kralı Ladislas’ın sonu!..

Sultan II. Murad, Şehzade Alaaddin Çelebi’nin vefat etmesi üzerine son derece üzüldü ve devlet işlerini on iki yaşındaki oğlu Sultan Mehmet’e bırakarak Manisa’ya çekildi... İşte Macar Kralı böyle bir anı kolluyordu!..Osmanlı tahtına çocuk yaşta birinin çıkmasını fırsat bilen Macar Kralı Ladislas, derhal yaptığı antlaşmayı bozarak savaş hazırlıklarına başladı... Haçlı ordusu kasım ayının dokuzuncu günü Varna şehrine girdi. Müttefikler ordusunun saldırı hazırlıkları yaptığını haber alan Osmanlılar ise derhal bir harp meclisi topladılar. Bu mecliste Sultan Murad’a mektup yazılmasına karar verildi. Bu mektupta Sultan Murad’a derhal tahtına çıkmasının gerekliliği bildirilmişti. Sultan Murad ise mektupa şöyle cevap veriyordu; “Din ve devleti korusun!” “Oğlumuz Sultan Mehmed’e saltanat tahtını devretmekten maksadımız, bundan böyle istirahat etmekten ibarettir. Padişahlık kendine lazımsa din ve devleti korusun!” Bunun üzerine Sultan Mehmed, ikinci bir mektup yazarak şöyle dedi; “Cihan sultanlığı kendisine ait ise, tahtının başına gelip düşmana ders vermesi farzdır. Yok padişah biz isek verilen emre uymak üzerlerine elzemdir!” Bunun üzerine derhal harekete geçen Sultan Murad Han, topladığı 40.000 kişilik ordusu ile Edirne’ye hareket etti ve Rumeli’ye geçti. Süratli bir emirle ordu savaş meydanına yani düşmanın daha önceden geldiği Varna önlerine geldi... Bu sırada Osmanlı ordusu yaklaşık 100.000 kişiyi bulmaktaydı ve savaş düzeni tıpkı Niğbolu Savaşı’ndaki düzene benzemekteydi... Kahraman “Koca Hızır” Savaşın başlamasıyla iki ordu da birbirlerine şiddetli hücumlarda bulundular. Bir ara müttefikler ordusu üst üste birkaç başarı kazandı. Bu arada Macar Kralı Ladislas da savaşın kesin sonucunu kendisi belirlemek için 500 seçkin askeriyle Yeniçerilere doğru ilerlemeye başladı. Bir anda bu kuvvetin etrafını saran Yeniçeriler birçok düşmanı öldürdüler. Ayrıca “Koca Hızır” adında bir Yeniçeri Macar Kralı Ladislas’ın kellesini padişaha getirdi. Bunu gören birçok düşman askeri de kaçmaya başladılar. Böylece Osmanlılar yeni bir zafer kazanmış oldular...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT