BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özelleştirme kolay yapılmıyor

Özelleştirme kolay yapılmıyor

Türkiye’nin dev şirketleri milyarlarca dolar fiyatlarla özelleştirildi. Bu özelleştirmelerle ülkemize yabancı yatırımcının ilgisi büyüdü. Yeni talepler de beklemede. Ancak bu sonuca ulaşırken aşılan her merhalede büyük emek ve masraf yatıyorANKARA - Özelleştirme kararının verildiği ve hamlesinin başladığı 80’li yıllardan bugüne kadar geçen zamanda son 1 yılda ulaşılan başarıya ulaşılamadı. Hükümetin aldığı karar, AB müzakere sürecinin başlaması, sağlanan ekonomik ve siyasi istikrarla tüm dünyanın gözünün çevrili olduğu Türkiye, yatırımların da gözbebeği olunca, son dönemde yapılan özelleştirmelerde ihaleler rekor fiyatlarla tamamlandı. TÜPRAŞ, Türk Telekom, ERDEMİR gibi dev kuruluşların satışları, beklenenin de üzerinde fiyatlarla gerçekleştirildi. Bu satışlarla 20 milyar dolar gelir hedefine yaklaşıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) elinde bulunan kuruluşlarının satış ihale bedelleri de düşünüldüğünde elde edilen gelir 25 milyar doları buluyor. Hem emek hem masraf Sağlanan bu gelirlere ulaşıncaya kadar geçirilen sürecin arkasında büyük bir çalışma, organizasyon ve masraf yatıyor. Şirketlerde çalışanlara tazminat, emeklilerine ikramiye, reklam ve ilan giderlerinden fotokopi masrafına kadar sayısız kalemde gider kaydediliyor. Özelleştirmede 2002 yılından bu yılın temmuz ayı sonuna kadar elde edilen gelir 4.6 katrilyon lira iken, aynı dönemde özelleştirme gideri 3.1 katrilyon seviyesinde gerçekleşti. 2006 Bütçe Gerekçesi verilerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre özelleştirme gideri 2002’de toplam 1 katrilyon 254 trilyon 291 milyar 929.3 milyon lira, 2003’de 949 trilyon 578 milyar 907.6 milyon lira, 2004’de 905 trilyon 695 milyar 383.8 milyon lira ve bu yılın ilk 7 ayı itibarıyla da 1 trilyon 720 milyar 638.7 milyon lira oldu. İş kaybı tazminatı 47.1 trilyon Özelleştirme giderlerinin alt kalemlerine bakıldığında ise sadece özelleştirme faaliyetleri (faaliyet ile ilgili diğer giderler dahil) için yapılan toplam harcama son 3.5 yılın toplamında 147.9 trilyon lira olurken, özelleştirmede danışmanlık firmalarına (genel danışmanlık dahil) toplam 7 trilyon 952 milyar 863.8 milyon lira, ilan ve reklamlara da (genel tanıtım dahil) 16 trilyon 377 milyar 74.6 milyon lira ödeme yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen özelleştirme sonrasında bu kuruluşlardaki personele iş kaybı tazminatı olarak, 2002 yılından bu yılın temmuz ayına kadar geçen sürede toplam 47 trilyon 122 milyar 410.7 milyon lira ödendi. Emeklilere 20 trilyon ödendi Aynı dönemde, özelleştirme çalışmalarında tercüme ve fotoğraf gideri olarak toplam 908 milyon 122 bin lira, ulaşıma 1 milyar 136 milyon 226 bin lira, sosyal yardım zammına 3 trilyon 27 milyar 75.9 milyon lira, özelleştirme sonrası personel giderine 43 trilyon 31 milyar 178.6 milyon lira, emekli olanlara ödenen yüzde 30 ek emekli ikramiyesi gideri 20 trilyon 42 milyar 700 milyon lira harcandı. Satışın maliyeti 864.2 trilyon Özelleştirme İdaresi’nce gerçekleştirilen satışların maliyeti ise 2002 yılından bu yılın temmuz ayı sonuna kadar toplam 864 trilyon 185 milyar 272.1 milyon lira olarak gerçekleşti. İdarece yapılan satış iskontosu gideri aynı dönem itibarıyla toplam 65 trilyon 880.3 milyar lira, özelleştirme giderleri 139 trilyon 578 milyar 767.7 milyon lira, faaliyet ile ilgili diğer giderler toplam 8 trilyon 305 milyar 716 milyon lira, uzun vadeli borçlanma faiz giderleri 1 katrilyon 564 trilyon 424 milyar 580.8 milyon lira, uzun vadeli borçlanma kur farkı gideri 218 trilyon 658 milyar 334.6 milyon lira olarak gerçekleşti. > İşte özelleştirme giderleri (2002-2005 Temmuz sonu) SATIŞLARDAN İADELER 519.574.6 SATIŞ İSKONTOLARI 65.880.296.3 DİĞER İNDİRİMLER 3.058.480.9 SATIŞLARIN MALİYETİ 864.185.272.1 GNL. YÖN.GİDER 26.706.300.0 ÖZELLEŞTİRME GİDERİ 139.578.767.8 - Danışmanlık 7.939.346.9 - İlan ve reklam 16.244.114.1 - Menkul kıymet gid. 2.085.904.3 - Tercüme ve foto. 908.1 - Ulaşım gideri 1.136.2 - İş kaybı tazminatı 47.122.410.7 - Sosyal yardım zammı 3.027.075.9 - Özel.sonrası. pers. gid. 43.031.178.6 - Yüzde 30 ek emekli ikr. 20.042.699.9 - Diğer özel. gid. 76.341.1 FAALİYET İLE İLGİLİ DİĞ. GİD. 8.305.716.0 - Gnl. danışman. gid. 13.516.9 - Genel denetim 810.179.6 - Genel tanıtım 132.960.5 - İcra kanalıyla. tahsil gid. 388.500.2 - ÖSDP hibe Dünya Bank. 6.454.014.0 - Ser.artış katkı payı 320.000.0 - Diğ. gid. 186.544.8 DİĞER GİD. VE ZARARLAR 108.871.238.2 KOMİSYON GİDERLERİ 7.627.550.2 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.557.855.7 UZUN VAD.BORÇ. FAİZ GİD. 1.564.424.580.8 UZN.VAD.BORÇL.KUR FAR.GİD. 218.658.334.7 DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR 100.912.892.3 GİDERLER TOPLAMI 3.111.286.859.5
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT