BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Özel’zedelere geçici iş imkanı

‘Özel’zedelere geçici iş imkanı

Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan ve kalacak azami 2 bin 565 kişi, “bir mali yılda 10 ayı geçmeyecek” şekilde geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilecek. Personelin 290’ı Adalet Bakanlığı, bini Milli Eğitim Bakanlığı, bini İçişleri Bakanlığı, 50’si Yargıtay Başkanlığı, 15’i Danıştay Başkanlığı, 10’u Devlet Personel Başkanlığı ve 200’ü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilecekANKARA - “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmesine İlişkin Esaslar” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, azami 2 bin 565 özelleştirme mağduru, 290’ı Adalet Bakanlığı, 1000’i Milli Eğitim Bakanlığı, 1000’i İçişleri Bakanlığı, 50’si Yargıtay Başkanlığı, 15’i Danıştay Başkanlığı, 10’u Devlet Personel Başkanlığı ve 200’ü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde olmak üzere her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre, geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilecek. İstihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) bendinin 1,4,6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranacak. Ödenecek ücretler İstihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen brüt aylık ücretler ödenecek. Buna göre, yükseköğrenim mezunlarına 19 bin gösterge rakamının, lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının, ilköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar ödenecek. Kararda, belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecek. Kararda belirlenen ücretler de üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca ayrıca tespit edilecek. Tatİl günü çalIŞana ek ücret yok Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmeyecek. Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak. Personele, çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilecek. Yıl içinde resmi tabip raporu ile ispat edilen hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verebilirken, rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmeyecek. Bu arada karar uyarınca, istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunlu olacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 106785
  % -0.69
 • 5.696
  % -0.32
 • 6.3069
  % -0.37
 • 7.3615
  % -0.05
 • 269.137
  % -0.21
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT