BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhanetle teşekkür

İhanetle teşekkür

Avusturyalı tabip binbaşı Charles Ryan, son hazırlıklara nezaret eden Osman Paşa’yı gördü. Gözleri azim dolu, alnı kırışık, yanakları çökmüş, çehresinin ifadesi gergin ve kaygılı idi.Avusturyalı tabip binbaşı Charles Ryan, son hazırlıklara nezaret eden Osman Paşa’yı gördü. Gözleri azim dolu, alnı kırışık, yanakları çökmüş, çehresinin ifadesi gergin ve kaygılı idi. Onbinlerce Türk ve Rusun savunmak ve al?mak ıçin can verdikleri Plevne tabya ve siperleri, şu anda bomboştu. General Skobelev, 10 Aralık 1877 gece saat 03.30’da emir subayı tarafından uyandırıldı. Plevne’den Polonyalı bir Yahudi casus kaçmış, “Osman Paşa askerine 3 günlük tayın ve birer çift çarık dağıttı; Türk ordusu Vid Köprüsü yakınında top?landı; Skobelev’e karşı olan siper ve tabyalar Türklerce boşaltıl?dı” haberini getirmişti. Bu Yahudi, Rus zulmünden Osmanlı’ya sığınmış binlerce Yahudi’den biriy?di, ihanetle Osmanlı’ya teşekkür ediyordu. Yahudinin getirdiği haber, Skobelev’i çok heyecanlandırdı. Ancak, inanmakta tereddütlüydü. Bu, Osman Paşa’nın bir oyunu olabilirdi. Skobelev, Yahudi’ye, bir Rus keşif birliğini Türk siperlerine kadar götürmeyi ve siperler boş değilse Ruslar tara?fından süngülenmeyi göze alıp alamayacağını sordu. Yahudi kabul etti ve keşfe çıkıldı. Santim santim ilerliyerek Türk siperlerine yaklaşıldı. Çıt sesi duyulmuyordu. Rus müfrezesi, sürünerek iler?liyordu. Birinci hat Türk siperleri gerçekten boştu, ikinci ve üçün?cü hat siperlerde de tek Türk yoktu. Keşif müfrezesi nihayet Krişnin tabyasına geldi. Bu tabyada daima bin Türk askeri bulunu?yordu. Ruslar, tabyayı tırmandılar ve bomboş olduğunu gördüler. Koşarak döndüler ve General Skobelev’e durumu bildirdiler. Skobelev, durumu telgrafla Bogot’taki Çar’ın kardeşi Başkomutan Grandük Nikolay’a ve General Todleben’e bildirdi. Birkaç dakika içinde bütün Rus hatları boyunca trampetler çalmaya başladı. Alarm veriliyordu. Bütün Rus ordusu ayağa kalktı, uyuyan tek kişi kalmadı. Bu ara?da Romenler de, kendi hatlarında, Türkler tarafında hareket eden ışıklar görmüşlerdi. General Todleben, Türk yarma hareketinin muhtemelen General Ganetsky’nin kesiminde olacağını generale bildirdi ve Ganetsky’yi desteklemek üzere topçu ve büyük birlik?ler gönderdi. Rus tarafındaki hareketlenmeyi farkeden, trampet seslerini duyan Gazi Osman Paşa, “Anladılar” dedi. Tam yüreğinden kurşun yemiş gibi sarsıldı. Bütün planları alt üst olmuştu. Gazi Osman Paşa, “Allahım nerede hata yaptım” diye kıvrandı, o anda, kumandanlarıyla yaptığı son toplantıda “Bütün yaptıklarım boşa gider” diyerek “ben” dediği, bu sözüyle birlikte Hikmet Dede’nin nasıl sarsıldığı aklına düştü. Pişman oldu, tevbe etti, ama ok yaydan çıkmıştı artık. Yapılacak tek şeyi yaptı. Ve Gazi Osman Paşa, Plevne topraklarındaki son hücum emrini verdi. Bu emir, bilinmeze, bu emir kurşunlara karşıydı. “Ya Allah, bismillah” naralarıyla Türk topçu ve piyade ateşi başladı. Osman Pa?şa Rusları yarma hareketine başlamış, düşman çemberini kırma?ya çalışıyordu. Düşman ise haber aldığı yarma harekatına karşı, çelik duvar örmüştü. Gün ağarıyordu. General Ganetsky’nin önünde?ki vâdî ve tepeler, yığın yığın ve hareket hâlinde Türkler ve araba?ları ile dolmuştu. Hepsi açık hedefti. Kabak gibi ortadaydılar. ¥ Devamı var
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98028
  % 0.96
 • 5.7029
  % -0.53
 • 6.3956
  % -0.91
 • 7.0772
  % -1.06
 • 258.521
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT