BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu da belediye terimleri sözlüğü

Bu da belediye terimleri sözlüğü

Çoğunun anlamını belediye çalışanlarının bile bilmediği, belediye terimleri, sözlük olduİSTANBUL - Yerel yönetim çalışanları tarafından sıkça kullanılmasına rağmen pek çok belediyecinin anlamını dahi bilmediği terimler araştırmacı- yazar Hulusi Şentürk tarafından derlenerek sözlük haline getirildi. On yılı aşkın bir süredir Pendik Belediyesi’nde danışmanlık yapan Hulusi Şentürk, özellikle yasal terminolojinin farklı dillerin etkisi altında kaldığını savunarak, bu çetrefilliğin hem kamu çalışanlarını hem de kamu dairelerine işlerini halletmek üzere gelen vatandaşları olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bu terminolojiden kaynaklanan handikapların giderilmesi ve iletişimin kolaylaştırılması amacıyla böyle bir çalışma hazırladığını belirten Şentürk, “Tarihi süreç göz önüne alındığında, belediyeler yasası ve yerel yönetimlerle ilgili mevzuatlarda yer alan kavramların; zamanla anlam kaymasına uğradığını, farklılaştığını, literatüre yeni yasal düzenlemelerle giren bazı terimlerin ise bilinmediğini gözlemledim. Bu karışıklığın giderilmesi, işlerin daha fonksiyonel hale gelmesi, böylelikle hem çalışanların hem de vatandaşların zor durumlarda kalmaması için bu çalışmayı tamamladık. Belediye terimleri sözlüğünün tüm belediye yöneticileri ve çalışanları için önemli bir yardımcı kaynak olacağını düşünüyorum” diye konuştu. “Okutan Yayıncılık”tan belediye terimleri sözlüğü başlığıyla yayınlanan kitap, 0 216 491 63 33 nolu telefondan temin edilebilir. İşte sözlükte bulunan bazı kelimeler ve anlamları: Abz-u Kabz: Bedeli tahsil etmek (Daha çok vekâletnamelerde geçer) Amenajman Plan: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır otlaklardan elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için; bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, tohumlama, ilave yemleme ve yapılması gereken benzeri işleri sıralayan uygulama planı. Fek: Terkin etmek (silmek, çizmek) Fuzuli Şagil: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakati bulunmayan bir malın zilyetliğini eline geçiren, elinde tutan ve her ne şekilde olursu olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimse. İstimval: Olağanüstü durumlarda özel kişilerin taşınır mallarına el koyma Kot Kesit Belgesi: İmar parselinde yapılacak binanın verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konumunu belirleyen belge. Küşat: Açma, açılış Lebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire Mülga: Terkedilmiş Narh : Yiyecek maddelerine belediyenin koymuş olduğu fiyat. Röleve: Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek o yapının plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarmaya denir. Röperli Kroki: Ada ve parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu kroki. Sükna Hakkı: Bir evde oturmak veya bir kısmını işgal etmek hakkı. Şufa Hakkı: Ön alım hakkı Temlik: Devir Tranşe: Her türlü hendek ve çukur kazısı Zeyilname : Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıklama yapmak amacıyla, fiyat teklifi almadan önce çıkarılan ihale belgesi eki. > İstihbarat Servisi
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102459
  % 0.88
 • 5.6399
  % -0.71
 • 6.3294
  % -0.71
 • 7.0547
  % 0.08
 • 260.991
  % -0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT