BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Garip olan altı şey

Garip olan altı şey

Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Altı şey, altı mahalde garîbdir. Mescidler, içinde namaz kılmayan kavim arasından garîbdir. Okumayanlar arasında Kur’ân-ı kerîm garîbdir. Kur’ân-ı kerîm, fısk işleyenler yanında garîbdir. Kötü huylu, zâlim kocanın elindeki sâliha kadın garîbdir. Kendini dinlemeyen kavmin arasındaki âlim garîbdir. Kötü huylu kadının elindeki sâlih zevc garîbdir.”Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Altı şey, altı mahalde garîbdir. Mescidler, içinde namaz kılmayan kavim arasından garîbdir. Okumayanlar arasında Kur’ân-ı kerîm garîbdir. Kur’ân-ı kerîm, fısk işleyenler yanında garîbdir. Kötü huylu, zâlim kocanın elindeki sâliha kadın garîbdir. Kendini dinlemeyen kavmin arasındaki âlim garîbdir. Kötü huylu kadının elindeki sâlih zevc garîbdir.” Hazreti Ömer buyurdu ki: “Muhakkak Allahü teâlâ altı nesneyi altı nesnede gizledi. Rızâ-ı şerîfini tâ’atta gizledi. Gadabını ma’siyyette gizledi. İsm-i a’zamını Kur’ân-ı kerîmde gizledi. Evliyâsını insanlar arasında gizledi. Ölümü, ömür içinde gizledi. Kadir Gecesini Ramazân-ı şerîf içinde gizledi. Salât-ı vustâyı beş vakit içinde gizledi.” Hazreti Osmân buyurdu ki: “Muhakkak ki, mü’min altı çeşit korkudadır. Birisi, Allahü teâlâ cânibinden [tarafından] korkudadır ki, onun rûhunu ânîden alır, diye. İkincisi, hafaza melekleri cihetinden korkudadır ki, onun üzerine yazdıkları nesne sebebi ile, kıyâmet gününde rüsvay olur. Üçüncü, şeytân cânibinden korkudadır ki, onun amelini bâtıl eder. Dördüncü, melek-ül-mevt hazretleri cânibinden korkudadır ki, gaflette iken rûhunu alır. Beşinci, dünya cânibinden korkudadır ki, dünyaya magrûr olup, dünya onu âhiretten meşgûl eder. Altıncı, ehl-i ıyâl cânibinden korkudadır ki, onlar ile meşgûl olup, onlar onu Allahü teâlânın zikrinden meşgûl ederler.” Hazreti Ali buyurdu ki: “Altı hasleti bulunduran kimseler, Cennet’e çağrılan yolların hiçbirini terk etmez. Cehennem’e götürecek yolların hiçbirine varmaz. Allahü teâlâyı bilip, ona tâ’at etmek. Şeytânı bilip, ona ısyân etmek. Bâtılı bilip, ondan sakınmak. Hakkı bilip, ona ittib⒠etmek. Âhireti bilip, onu taleb etmek. Dünyayı bilip, onu terk etmek. Hazreti Ebû Bekir buyurdu ki: “Sekiz şey, sekiz şeyin zînetidir: İffet, fakrin süsüdür. Şükür, zenginliğin süsüdür. Sabır, belânın süsüdür. Tevâzu, hasebin [asâletin] süsüdür. Hilm, ilmin süsüdür. Çok ağlamak korkunun süsüdür. Başa kakmamak, ihsânın süsüdür. Huşû’ namazın süsüdür.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102330
  % 0.75
 • 5.6417
  % -0.68
 • 6.3388
  % -0.56
 • 7.0609
  % 0.16
 • 261.162
  % 0.01
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT