BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asgari ücretin işverene maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyeti

Bilindiği gibi, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olarak 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz hafta içinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından brüt 531 YTL olarak açıklandı. 2005 yılı içinde 488.70 YTL olan brüt asgari ücret artış oranı yaklaşık yüzde 9 oldu. Asgari ücretin neti ise bu artış sonrasında 355 YTL’den 371 YTL’ye çıktı.Bilindiği gibi, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olarak 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz hafta içinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından brüt 531 YTL olarak açıklandı. 2005 yılı içinde 488.70 YTL olan brüt asgari ücret artış oranı yaklaşık yüzde 9 oldu. Asgari ücretin neti ise bu artış sonrasında 355 YTL’den 371 YTL’ye çıktı. Asgari ücretteki artış tutarının yeterli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Hükümetin enflasyon hedefine uygun bir artış yapılmıştır. Ancak, bu artışın yeterli olduğunu söylemek çalışan kesim için mümkün değildir. Asgari ücretin bir boyutu da işverene olan maliyetidir. Özellikle sigorta prim oranlarının yüksekliği ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Asgari ücretliden yapılan kesintiler Bilindiği gibi yıllardan beri seçim kampanyalarında bütün siyasi partiler asgari ücretin vergiden muaf tutulacağını söylerler ama iş uygulamaya gelince bu sözler unutulur. 2006 yılı içindede asgari ücretliden eskiden olduğu gibi yüzde 15 gelir vergisi kesilecek. Ayrıca yüzde 14 sigorta primi kesintisi, yüzde 1 işsizlik sigortası prim kesintisi ve binde 6 damga vergisi kesintisiyle birlikte işçilerden toplam 160YTL kesinti yapılmaktadır. Bu kesintilerden sonra işçilerin eline net 371 YTL geçmektedir. İşveren maliyeti 4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşından büyükler için uygulanacak brüt 531 YTL olan asgari ücretin işverene maliyeti bu miktarla sınırlı kalmamaktadır. Gerçekten işçilerden yapılan kesintiler haricinde işverenden yüzde 19.5 sigorta prim kesintisi, yüzde 2 işsizlik sigortası primi ve sigorta primine esas kazanç ile asgari ücret fark primi olmak üzere toplam 114 YTL kesinti yapılmaktadır. İşverene asgari ücretin maliyeti ise yaklaşık 650 YTL olmaktadır. İşveren işçisine 371 YTL ücret verirken bir işçi için yaklaşık 650 YTL ödeme yapmaktadır. Kayıtdışı istihdamı bu tablo desteklemektedir. Okuyuculara cevaplar * O.T- Verdiğiniz bilgilere göre Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli olabilmeniz için öncelikle Bağ-Kur sigortalılığınızın sona ermesi gerekir. Bağ-Kur’dan sonra en az 3.5 yıl SSK’ya prim ödemelisiniz. Sizinde belirtiğiniz gibi 47 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte emekliliğe hak kazanacaksınız. TBMM’de görüşülmekte olan “Emeklilik Yasa Tasarısı” için şimdiden yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Zira, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olan bu tasarının neler getireceğini henüz bilen yok. Meclis Genel Kurulunda kabul edilmeyen bir tasarı hakkında konuşmak süpekülasyon olur. * Ramazan Hazır- Emekli olmak için Kanunun öngördüğü 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 günden fazla prim ödeme gün sayısını tamamlamış bulunuyorsunuz. Ancak, emeklilikte kademeli geçiş sistemine göre 45 yaşınızı tamamlamanıza 2 yıl kalmış. İsterseniz iş akdinizi sona erdirerek kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bilindiği gibi, 8 Eylül 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun “Kıdem Tazminatı” başlıklı 14. maddesine eklenen beşinci bent gereğince, “506 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle...” işçilere kıdem tazminatı ödenir. 1475 sayılı mülga İş Kanunun kıdem tazminatı ile ilgili 14’üncü maddesi ‘Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu’ gelinceye kadar yürürlüktedir. Kıdem tazminatınızı alabilmeniz için Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ilgili Sigorta Müdürlüğü’nden veya İhtiyarlık Sigorta Müdürlüklerinden emekliliğe hak kazanmış olup yaş haddini beklemektedir ve ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısı alıp işvereninize ibraz ederseniz işveren kıdem tazminatınızı ödeyecektir. * Mümtaz Kurt- İş akdiniz iş kanununun 17 maddesine göre feshedilmemiştir. 1475 sayılı Yasa 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmasına rağmen işverenler ve birçok kişi iş akdi fesihlerinde eski kanunun 17’inci maddesine atıfta bulunmaktadırlar. İş akdiniz işveren tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedilmiş. Ancak hangi fıkrası ve bendi kullanıldı yazmamışsınız. Aynı işverenin başka işyerinde ara vermeden çalışmaya başladığınıza göre ileride doğacak kıdem tazminatınız iki işyerinde çalışmanız dikkate alınarak hesap edilecektir. Yıllık izin ve diğer haklarınız içinde yanı usul geçerlidir. İşverenin sözleşmede belirtilen işleri sizden isteme hakkı vardır. Ancak fazla çalışmalara ilişkin ücret ödemesi gerekir. Veya esnek çalışma modeline göre izin kullandırabilir. * Fatih Yalçın- Çalıştığınız apartmanda 1986 yılında bir döneme ait bordro verilmemiş. Bu dönem bordrosunu apartman yönetimi olarak düzenleyip sigorta müdürlüğüne verebilirsiniz. Eğer bir önceki ve bir sonraki bordrolarda çalışmanız var, aylık bildirgeleriniz verilmiş ve sigorta primleriniz ödenmiş ise bu bildirgeler işleme alınacaktır. Aksi halde yapılacak bir işlem yoktur.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102595
  % 1.49
 • 5.6822
  % -0.05
 • 6.3496
  % -0.44
 • 7.0798
  % -0.04
 • 260.062
  % -0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT