BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fakirlikten kurtuluş ve borç

Fakirlikten kurtuluş ve borç

Sual: Fakirlikten kurtulmak, borçları ödemek için bir dua var mı? CEVAP: İki hadis-i şerif meali şöyledir:Sual: Fakirlikten kurtulmak, borçları ödemek için bir dua var mı? CEVAP: İki hadis-i şerif meali şöyledir: (Günde yüz kere, La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdül emin diyen, fakirleşmez, zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da açmış olur.) [Hatîb] (Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim mi? Bu duayı okursan dağ gibi borcun da olsa, Allah sana onu ödetmeyi nasip eder. De ki: (Allahümme malikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tüzillü men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzu men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadîr. Tülicul leyle fin nehar ve tülicün nehare fil leyli, tühricul hayye minel meyti, ve tühricul meyyite minel hayyi ve terzu men teşau bi gayri hisab. [Bu Âl-i imran suresinin 26-27. âyetleridir.] Ya Rahmaned- dünya vel ahireti, Tü’ti minhüma men teşaü ve temneu minhüma men teşaü, ferhamni rahmeten tuğnini, biha an rahmeti men sivak.) [Tenbihül Gafilin, Hâkim] Dört mezhebe uygun abdest almak Sual: Abdest alırken dört mezhebe uymaya da, niyet etmek uygun olur mu? CEVAP: İyi olur. Zaten Hanefi mezhebine uygun, yani farz, sünnet ve müstehablarına uyarak abdest alan kimse, diğer üç mezhebe de uymuş olur. Mesela abdest alırken: 1- Niyet Hanefi’de sünnet, diğer üç mezhepte farzdır. 2- Besmele çekmek, Hanefi’de sünnet, Hanbeli’de farzdır. 3- Ağza, burna su vermek, Hanefi’de sünnet, Hanbeli’de farzdır. 4- Başın tamamını meshetmek, Hanefi’de sünnet, Maliki ve Hanbeli’de farzdır. 5- Tertip yani sıra ile yıkamak, Hanefi’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır. 6- Müvalat, yani ara vermeden yıkamak Hanefi’de sünnet, diğer üç mezhepte farzdır. 7- Delk, yani uzuvları ovmak, Hanefi’de sünnet, Maliki’de farzdır. Görüldüğü gibi, Hanefi’ye uygun abdest alan, yani farz, sünnet ve müstehablarına da riayet eden diğer mezheplere göre de abdest almış olur. Anlamadan Kur’an okumak Sual: Bazıları “Anlamadan Kur’an okumanın faydası olmaz, insanın namazda okuduğunu anlaması gerekir, onun için Kur’an’ın tercümesini okumalı”diyorlar. Anlamadan Kur’an okumak ve namazda tercümesini okumak caiz midir? CEVAP: İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: (İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Allahü teâlânın, (Anlayarak da, anlamayarak da Kur’an okuyan benim rızama kavuşur) buyurduğunu bildirdi.) [İhya] Namazda Kur’an’ın tercümesini okumalı demek, ibadetlerin ne demek olduğunu bilmemektir. Namazı, insanın kendisi tertip etmedi. Her ibadetin nasıl yapılacağını Allahü teâlâ Resulüne bildirdi. O da, bunları öğrendiği gibi Eshabına bildirdi. Din imamlarımız bunların hepsini Eshab-ı kiramdan öğrenerek bildiriyorlar ki: Namazda okunacak Kur’an’ın, Allah kelamı olması gerekir. Tercümeleri Allah kelamı olmaz. Namaz dışında her Müslüman, kendi dili ile de, dua edebilir. (Fetava-i fıkhiyye) > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102459
  % 0.88
 • 5.6399
  % -0.71
 • 6.3294
  % -0.71
 • 7.0547
  % 0.08
 • 260.991
  % -0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT