BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çevreyi kirleten yandı!

Çevreyi kirleten yandı!

Cezalar 1430 kat artırıldı. Buna göre, tesis kurarken arıtma sistemi oluşturmayanlara 1570-4710 YTL, gürültü yapanlara 78-393 YTL ceza verilecekANKARA - Çevreyi kirleten kişi, kurum ve kuruluşlara verilen cezalar 1430 kat artırıldı. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ceza uygulanacak fiiller ile yeni ceza miktarları şöyle: * Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve metotlara aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verme, depolama, taşıma, uzaklaştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunma: Gerçek kişiler için 157, kuruluş ve işletmeler için 471, bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için 785 YTL. * Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmeyi önleme, kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirlenmeyi durdurma, kirlenmenin etkilerini giderme veya azaltma için gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerini yetkili mercilerce yapılan bildirime rağmen yerine getirmeme: Gerçek kişiler için 785, kuruluş ve işletmeler için 2 bin 355, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler için 3 bin 925 YTL. * Koruma alanları ve kullanım esaslarını belirleyen yönetmeliklere aykırı olarak aşırı ve yanlış kullanım, her türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi sebebiyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi: Gerçek kişiler için 157, kuruluş ve işletmeler için 471, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler için 785 YTL. * Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kullanımında çevre korunması esaslarını dikkate almama: Gerçek kişiler için bin 570, kuruluş ve işletmeler için 4 bin 710, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler için 7 bin 850 YTL. * Standartlar üzerinde gürültü çıkarma, fabrika, atölye, iş yeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli tedbirler almama: Gerçek kişiler için 78, kuruluş ve işletmeler için 235, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler için 392 YTL. * Yükümlü bulundukları halde arıtma tesis veya sistemlerini kurup işletmeye hazır hale getirmeme: Kuruluş ve işletmeler için bin 570, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler için 4 bin 710 YTL. * Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü bulundukları halde çevreye zarar vermeyecek tedbirleri almama: Kuruluş ve işletmeler için 785, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler için 2 bin 355 YTL. * Faaliyetlerinde değişiklikler yapma ve tesisini büyütme girişimlerini önceden haber vermeme: Kuruluş ve işletmeler için 471, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler bin 413 YTL. * Faaliyetlerinin denetlenmesi için kullandıkları yakıtın ve çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirleme, bu hususu belgeleme ve bunları Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeme: Kuruluş ve işletmeler için 785, bilanço esasına göre defter tutması gerekenler 2 bin 355 YTL. * Bütün sahillerde, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman, körfez, tabii ve suni göller ile akarsularda kirletme yasağına uymama: Balast tahliyesi yapan tankerlerden 1000 tona kadar olanlar için 7 bin 850 YTL, 1000-5000 gros ton arasındakiler için 15 bin 701 YTL, 5000 gros tondan fazla olanlar için 78 bin 507 YTL, tankerler dahil diğer gemilerden her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlar için 18-1000 gros ton arasındakilere 7 bin 850 YTL, 1000 gros tondan fazla olanlara 15 bin 701 YTL, denizi kirleten veya sintine basan deniz vasıtaları için 18 gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan deniz vasıtalarına 471 YTL. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler, diğer deniz vasıtaları seyrüsefer ve faaliyetten men olunacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101566
  % 1.76
 • 5.6804
  % -0.1
 • 6.3745
  % -0.15
 • 7.0989
  % 0.44
 • 260.647
  % -0.02
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT