BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Delil olmadan dava açmayın

Delil olmadan dava açmayın

Adalet Bakanlığı, suç işledikleri ihbar edilen milletvekilleri hakkında yeterli inceleme yapılmadan ve delil toplanmadan TBMM veya Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmamasını istedi.ANKARA - Adalet Bakanlığı, suç işledikleri ihbar edilen milletvekilleri hakkında yeterli inceleme yapılmadan ve delil toplanmadan TBMM veya Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmamasını istedi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in imzasıyla yayınlanan “Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler” konulu genelgeyle, TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemlerde daha dikkatli olunması istendi. Bazı Cumhuriyet savcılıklarınca, suç işledikleri ihbar veya şikayet edilen TBMM üyeleri hakkında soruşturma yapılmaksızın sadece ihbar veya şikayeti kapsayan dilekçeler ya da yapılan soruşturma sonunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edilip edilmediği değerlendirilmeden ve deliller tam olarak toplanılmadan evrakın Adalet Bakanlığı’na ve TBMM’ye gönderildiği belirtilerek, Anayasa’nın, “Yasama Dokunulmazlığı” yan başlıklı 83.maddesi hatırlatıldı. Meclis kararı gerekli Genelgede ayrıca, “TBMM üyeleri, Meclis üyesi olmayan bakanların da Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis’te ileri sürdükleri düşüncelerden, oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça, Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan mutlak olarak sorumlu tutulamayacakları göz önünde bulundurularak, bu eylemlerin takibine tevessül edilmemesi” talep edildi. Başbakan ve bakanlar hakkında, Bakanlar Kurulu’nun genel siyaseti veya bakanlıkların görevleriyle ilgili olarak yapılan şikayet ve ihbarların ancak Anayasa’nın 100. ve TBMM içtüzüğünün 107. maddelerine göre işleme tabi tutulacağına dikkat çekilen genelgede, başvuruların belirtilen şartlar oluşmadan TBMM Başkanlığı’na intikal ettirileceğine dair yasal bir dayanak bulunmadığı ve Adalet Bakanlığı’nca da yapılacak başkaca bir işlem olmadığından bu tür evrakın Bakanlığa gönderilmemesi gerektiği” kaydedildi. Gereksiz yazışmayın Öte yandan genelgede, “Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesinde belirtilen durumlar sebebiyle, soruşturmaya başlanıldığı takdirde, milletvekillerinin tutulmalarının, sorguya çekilmelerinin, tutuklanmalarının ve yargılanmalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararına bağlı olmadığının hatırdan çıkartılmayarak, keyfiyetin en süratli şekilde TBMM ve Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, gereksiz yazışmalara ve gecikmelere sebebiyet verilmemesi, Kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi ve kovuşturma imkanının bulunmaması hallerinde gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim” denildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102459
  % 0.88
 • 5.6399
  % -0.71
 • 6.3294
  % -0.71
 • 7.0547
  % 0.08
 • 260.991
  % -0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT