BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kırsal Kalkınma Stratejisi hazır

Kırsal Kalkınma Stratejisi hazır

Avrupa Birliği (AB) tarım politikalarına uyumda tarım altyapısının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyan kırsal kalkınmaya yönelik strateji hazırlandı.ANKARA - Avrupa Birliği (AB) tarım politikalarına uyumda tarım altyapısının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyan kırsal kalkınmaya yönelik strateji hazırlandı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) koordinasyonunda, başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından onaylanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS), kırsal kalkınma faaliyetlerini bütüncül bir politika ile ele almayı hedefliyor. Bundan böyle kırsal kalkınma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde, kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine önem verilecek. Kırsal kalkınmanın hızlandırılması ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla az gelişmiş kırsal alanlara öncelik verilecek. Ayrıca tarımdan ayrılacak işgücüne yeni iş imkanları sağlanması için çalışmalar yapılacak. Tarım alanında üreticilere verilen destekler de Tarım Stratejisi’nde belirlendiği gibi dağıtılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT