BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlet böyle zarar ediyor

Devlet böyle zarar ediyor

- Devletin sağlık hizmetlerinde 63 değişik yolla 27 trilyon lira zarara uğratıldığı belirlendi - Estetik ameliyat, sünnet ve bebek mamaları bile devlete ödettiriliyorANKARA - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin ülke çapında gerçekleştirdikleri incelemeler, estetik operasyonlarıyla, sünnet paralarıyla, bebek maması bedelinin bile devlete fatura edildiğini ortaya çıkardı. İncelemeye alındı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman’dan alınan bilgilere göre, muhasebat kontrolörleri geçen yıl uygulamaya konulan “Kamu Harcamalarında Risk Alanları Tespit Projesi”yle elde edilen veriler ışığında başta sağlık olmak üzere çeşitli alanlar ve belirlenen saymanlıklarda denetim yaptı. Kış ve yaz turne programlarında 98 saymanlıktaki işlemler büyüteç altına alındı. İncelemeye alınan saymanlıkların tedavi giderleriyle ilgili 27 milyon 760 bin 330 YTL tutarında fazla ödeme yaptığı anlaşıldı. Muhasebat kontrolörleri, tedavi giderleriyle ilgili belirledikleri usulsüzlükleri de bir rapor halinde Genel Müdüre sundu. Maliye Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığıyla ilgili diğer kuruluşlara da intikal ettireceği bu usulsüzlükler konusunda hem kuruluşların uyarılacağı hem de Bütçe Uygulama Talimatları’yla farklı tedbirler alınması yoluna gidileceği belirtildi. KDV eklenerek fazla para alınıyor Muhasebat kontrolörlerinin incelemeleri sırasında sosyal güvenlik kuruluşları dahil devletin sağlık hizmetlerinde 63 değişik metotla adeta dolandırıldığı ortaya kondu. Sağlıkta devletin haksız ve fazla ödeme yapmasına yol açan bazı metotlar şöyle: * Kamu personeliyle bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına çeşitli sağlık kurumlarından alınan tedavi hizmetlerinin karşılığı ödenirken, KDV mükellefi olmayan sağlık kuruluşlarına ait fatura bedellerine KDV eklenerek, fazla para tahsil ediliyor. * Hastanelerde trafik kazası sebebiyle tedavi olan hastaların tedavi giderleri, sigorta şirketleri veya Trafik Sigortası Garanti Fonu yerine devletten tahsil ediliyor. Devletçe karşılanan bu tutarlar, daha sonra sigorta şirketlerine ve Fona rücu ettirilmiyor. Liste fiyatları tutmuyor * Sağlık kurumunca temini mecburi olup, basit sarf malzemeleri listesinde yer alan ve sağlık kurumuna ödenen bedele dahil sarf malzemeleri, hastanelerce yatan hastalara reçete edilmek suretiyle dışarıdan temin ettiriliyor. Yoğun bakım kapsamında tedavi bedeline dahil olan tetkik ücretleri, ayrıca fatura ediliyor. Bazı malzemeler de liste fiyatından yüksek faturalandırılıyor. İndirimler hiç yansımıyor * Yatış günü sayısı kadar fatura edilmesi gereken intravenöz ilaç infuzyonu, yatak ücreti, monitorizasyon ücretleri, yatış gününden daha fazla sayıda fatura ediliyor. * İlaç fiyatlarındaki indirim, eczanelerden gelen faturalara yansımıyor. * Reçetede yazılı adetten fazla ilaç veriliyor. ‘Çeşitli gelir’ bedelleri! ¥ Daha önce yazılan ilaçların kullanım süresi dolmadan, aynı ilaçlar yeniden yazılarak veriliyor. * Reçete üzerindeki ilaç isimleri çizilerek veya karalanarak, yüksek bedelli ilaç dozları yazılıyor. * Yatan hastalar için kullanılan ilaçlar, geçerli fiyattan daha yüksek bedelle faturaya yazılıyor. * Hasta faturalarında ‘çeşitli gelir’ adı altında işlem bedeli bulunuyor. Bir sevke birkaç fatura * Sağlık Kurulu raporuna dayalı olarak ödenmesi gereken ortez ve protez bedelleri, rapor olmadan ödeniyor. * Hastanın öğretim üyesine özel muayene olması sebebiyle hastadan alınması gereken özel muayene farkı ve özel hastanedeki tedavilerde tedavi faturasının tamamı devlete ödettiriliyor. * Ağız ve diş sağlık merkezlerinde aynı hasta sevk kağıdına dayanılarak, birden fazla muayene ücreti fatura ettiriliyor. Kontroller bile parayla * Her sağlık kurulu raporu için 1 adet rapor ücreti gerekirken, kurula katılan hekim sayısı kadar rapor ücreti alınıyor. * Hastanelerin konsültasyon, MR ve ultrason tetkik faturalarında, talimatların üzerinde ücretlendirme yer alıyor. * Aynı hastalık için 15 gün içinde yapılan kontrol ve takiplere ait muayene ücreti faturalandırılıyor. * Uzman doktorun yazması gereken ilaçlar, uzman olmayan doktorlar tarafından yazılıyor ve bedeli eczanelere ödeniyor. Yersiz ödeme yapılıyor * Doktorun yazdığı ilaç yerine eczaneler, daha yüksek tutarlı farmasotik eşdeğerini veya eşdeğeri olmayan ilaç veriliyor. * Ayaktan tedavilerde doktorlar reçeteye 10 günlük tedavi dozundan fazla ilaç yazıyor, bunun bedeli ödeniyor. Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer almadığı halde, ilaç bedeli üzerinden hasta katılım payı alınmaması sebebiyle yersiz ödeme yapılıyor. Bedeli hasta tarafından karşılanacak preperatlar da devlete fatura ediliyor. Bedeller abartılıyor * Özel hastanelerde yapılan tedavilere ait ödeme evraklarında ismi bulunan doktorların bazıları kamuda çalışıyor, bazılarının da tam gün sözleşmesi bulunmuyor. Özel sağlık kurumlarıyla part time çalışma sözleşmesi yapan doktorlar, bu kurumlarda resmi hastaların muayene ve tedavisini yapıyor. * Paket fiyata dahil muayene ve tetkiklere ayrı fatura kesiliyor. * Özel hastanelerde ayakta tedavi gören hastalar için de ilaç bedeli fatura ediliyor. Normal muayeneler acil muayene fiyatından faturalandırılıyor. Faturada, günde 1 adet damar yolu açılması işlemi yer alması gerekirken, birden fazla işlem yer alıyor. Muayene bedelleri abartılarak yansıtılıyor. Yapılan sünnet uygulamaları, Bütçe Uygulama Talimatında olmadığı halde faturalara eklenerek, bedeli devletten alınıyor. Yatak ücreti üst sınıftan * Aynı seansta birden fazla ameliyat yapılmasına rağmen, iki ve üçüncü ameliyatlar için belirlenen indirimler uygulanmıyor. * Sağlık Kurulu Raporu kapsamına girmeyen ilaçtan hasta katılım payı alınmıyor. * Hastalar için daha üst sınıftan yatak ücreti ödettiriliyor. Olmayan refakatçi ücreti * Yatan hastalara reçete edilemeyecek temini mecburi sağlık malzeme bedelleri, hem kurumdan hem de hastalardan tahsil ediliyor. * Tam kan ayrıca fatura ediliyor. * Olmayan refakatçi için refakatçi ücreti ya da rapordaki günden fazla refakat ücreti fatura ediliyor. Giderler devlete yazılıyor * Yeşil kartlı hastalara ait doğum giderleri de devlete fatura ediliyor. * Sevk esaslarına uyulmadan serbest diş hekiminde diş tedavisi yapılıyor, diş hekimlerine fazla ücret ödeniyor. * Estetik bakım müdahale ücretleri, kişilerden alınmayıp, resmi kurumlara fatura ediliyor. * Hastaların katılım payı ödememesi için gerekmediği halde yatış işlemi yapılarak, bedeli de devlete ödettiriliyor. * Reçeteye yazılan ilacın büyük ambalajlısı veriliyor, bebek maması bedeli ödeniyor, ayakta tedavilerde de bedeli ödenmeyen ilaçlar yazılarak, devlete fatura ediliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT