BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Riskli binalar yıkılacak

Riskli binalar yıkılacak

Planlama ve İmar Kanunu Taslağı’na göre, tabii afetlere karşı riskli olduğu belirlenen binayı sahibi bir ay içerisinde yıkmazsa belediye yıkacak.> Yücel Kayaoğlu ANKARA - Planlama ve İmar Kanunu Taslağı’na göre, tabii afetlere karşı riskli olduğu belirlenen binayı sahibi bir ay içerisinde yıkmazsa belediye yıkacak. Böylece şehirler yaz -boz tahtası olmaktan kurtulacak, imar yetkilerinin sınırları çizilecek. Hükümetin kısa süre içinde Meclis’e sevk etmeyi planladığı Planlama ve İmar Kanunu Taslağı’na göre Belediyeler ve il özel idareleri, tabii veya teknolojik afetlere bağlı sosyal ve ekonomik zararlar konusunda tedbirler hazırlayıp uygulamakla yükümlü olacak. Bu amaçla ‘Risk Yönetim Raporu’ hazırlanacak. Rapordaki kararlar, ‘Çevre Düzeni Planı’ ve imar planlarıyla uygulamalara esas teşkil edecek. Belediye ve il özel idareleri yürürlükteki planların Risk Yönetim Raporu’na uygunluklarını iki yıl içinde sağlayacak. Planlama, imar ve yapı mevzuatına, ilkelerine ve standartlarına aykırı olan ve bu sebeple afetler karşısında ağır hasar görebileceği belirlenen binalar mercek altına alınacak. Zemin ya da yapı sebebiyle bir kısmı ya da tamamı yıkılabilecek binalarla ilgili teknik rapor bakanlık veya idare encümenlerinde karara bağlanacak. Bina sahibine de 10 gün içinde tebligat yapılarak can ve mal güvenliğini tehdit eden bina ya da faaliyeti ortadan kaldırması istenecek. Güçlendirme projesi geliyor Eğer bu yapı ve faaliyetler, tebligattan itibaren bir ay içinde bina sahipleri ya da müteahhitleri tarafından ortadan kaldırılamazsa, bina bir ay içinde güvenlik güçleri yardımıyla tahliye edilecek, daha sonra yıkılarak enkazı taşınacak. Masraflar da yüzde 20 fazlası ile yapı sahipleri ve müteahhitlerden tahsil edilecek. Bina için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, belediye ve il özel idareleri, ‘esaslı tadilat veya güçlendirme yoluyla risk yok edilebilir’ kararı verilmişse, ruhsatlı yapıların sahipleri, tebligat tarihinden itibaren 6 ay içinde güçlendirme projesini onaylatmak, ruhsata bağlatmak ve bu tarihten itibaren bir yıl içinde projeleri gerçekleştirmek zorunda olacak. Kat mülkiyeti bulunan yapılarda, güçlendirme ve esaslı tadilat için hissedar oluru zorunluluğu bulunmayacak. Bu işlemler ilgilisi tarafından gerçekleştirilmediği takdirde belediyeler ve il özel idarelerince resen gerçekleştirilecek. Binaların yenilenmesi ve tekrar yapılması hakkındaki konular ise daha sonra netlik kazanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101566
  % 1.76
 • 5.6804
  % -0.1
 • 6.3745
  % -0.15
 • 7.0989
  % 0.44
 • 260.647
  % -0.02
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT