BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamber Efendimize hakâret edilmesi münâsebetiyle -1-

Peygamber Efendimize hakâret edilmesi münâsebetiyle -1-

Şunu belirtelim ki, biz batılıların mukaddes saydıkları değerlerine, hiçbir zaman hakâret etmiyoruz. Onlar da bizim mukaddesâtımıza dil uzatmamalıdırlar; medenîlik, insanlık, hukûkî normlar da bunu gerektirmektedir.Bilindiği gibi, son birkaç aydır, bazı Avrupa ülkelerinde, bir kısım gazetelerde, en mukaddes değerlerimize saldırıldı. Biz, aktüaliteyi takip ettiğimiz için, şimdi biraz bu yeni konu üzerinde duracağız. Bundan önce üzerinde durduğumuz ve yarım kalan “Oniki İmâm” konusuna, inşâallah bilâhare devâm edeceğiz. Bu vesîleyle, önce şunu önemle belirtelim ki, biz onların mukaddes saydıkları değerlerine, hiçbir zaman hakâret etmiyoruz. Onlar da bizim mukaddesâtımıza dil uzatmamalıdırlar; medenîlik, insanlık, insan haklarına saygı, hukûkî normlar da bunu gerektirmektedir. Aslında yaptıkları hakâretler, sadece “Sevgili Peygamberimiz”e mahsûs da değildir. Karikatürlerin tamâmı incelendiğinde görüleceği gibi, Peygamberimiz’e hakâretten başka, Kelime-i Tevhîd, Kur’ân-ı Kerîm, İslâm harfleri, sakal, sarık, tesettür ve Türk bayrağını temsil eden Ay-Yıldız’la da alay etmektedirler. İşte bu sebeple, Türkiye, Orta Doğu ve bütün İslâm âleminde, ayrıca dünyanın her tarafında Müslümanların yaşadıkları (Avrupa ve Amerika gibi) yerlerde yoğun protestolar yapılmaktadır. Hangi ülkelerde, ne zaman? Söz konusu karikatürlerin, birtakım merkezlerce, plânlı olarak ve Müslümanları tahrîk maksadıyla, provokasyon için yapılmış olabileceği ihtimâli çok kuvvetlidir. Karikatürlerin kronolojisine bir bakacak olursak, bunu daha iyi tahmin ediyoruz. Bu münâsebetsizlikler hangi ülkelerde, ne zaman yapılmıştır? Bunlara şöyle kısaca bir göz atalım: a) 17 Ağustos 2005’te bir Danimarka Radyosu (Radio Holger), Müslümanlara karşı şiddet kampanyası başlattı. [Hattâ bundan dolayı, yayın lisansı, 3 aylığına elinden alındı; ama buna rağmen radyo, yayınlarını İnternet’ten sürdüreceğini açıkladı.] b) 30 Eylül 2005’te yine Danimarka’nın çok satan bir gazetesi (Jyllands-Posten), bahsi geçen 12 çirkin karikatürü yayınladı. c) 01 Şubat 2006 tarihinde, Almanya’da (muhafazakâr Die Welt), Fransa’da (France Soir), Hollanda’da (Volkskrank), İspanya’da (bazı gazeteler), İsviçre’de (Blick), İtalya’da (La Stampa ve Corriere della Sera) gazeteleri, sözkonusu karikatürleri yine yayınladılar. Bütün bunlara rağmen, ilgili ülkelerin yetkililerince, herhangi bir tedbir alınmadı ve Müslümanlardan da özür dilenmedi. Bunlar bardağı taşıran son damlalar oldu ve bütün İslâm âleminde, karikatüristler, onları yayınlayan gazetelerin sorumluları ve onların ülkelerinin yetkililerine karşı yoğun protestolar başladı, boykotlar yapıldı, internet siteleri hacklendi, diğer bazı tedbirler alındı, hattâ maalesef bazı yerlerde şiddet olayları meydana geldi. İslâm ülkelerinde gösteri ve boykotlar şiddetlenerek tırmandı. Batılıların yaptıkları bu münâsebetsizlik sebebiyle, gündemi işgâl eden konuyu, bu ve müteâkıp makâlelerimizde biraz uzunca incelemek istiyoruz. Çünkü bu konunun birçok yönü var. Şöyle ki: 1- Peygamber Efendimizin resmi veya karikatürü yapılabilir mi? Sinema veya tiyatroda bizzât kendisi temsil edilebilir mi? 2- Karikatürler plânlı olarak, Müslümanları tahrîk maksadıyla, provokasyon için yapılmış olabilir mi? Karikatürlerin kronolojisi nedir? Yani hangi ülkelerde, ne zaman bu münâsebetsizlikler yapılmıştır? 3- Bir Müslüman, Hazret-i Mûsâ aleyhisselâma ve Hazret-i Îsâ aleyhisselâma hakâret edebilir mi? Peygamberlerden herhangi birini, özellikle son Peygamber Muhammed aleyhisselâmı tahkîr etmenin hükmü nedir? 4- Hıristiyanlar, Müslümanları sevmezler mi? Sevmeye mecburlar mı? Bugünkü medenî dünyâda, Hıristiyanlar, Müslümanları sevmeseler de, onlara düşmanlık, sözlü veya yazılı hakâret, saygısızlık yapabilirler mi? 5- Bu hareket tarzı basın hürriyeti, fikir ve ifâde hürriyeti gibi telakkî edilebilir mi? Hakâret, basın ve düşünce özgürlüğünün neresindedir? Bu davranış, insan haklarını ihlâl değil midir? Kopenhag kriterlerine uyar mı? 6- Hıristiyanlık âleminde, daha önce böyle edepsizlikler yapıldı mı? Müslümanlar nasıl davrandılar? Şimdi, Peygamberlerine, kitaplarına, dinlerine ve diğer bazı mukaddes değerlerine hakâret edilen Müslümanlar nasıl davranmalıdırlar? 7- Bu konuda şiddet sergilemek uygun mu? Tarihte yapılan Haçlı Seferleri, nelere mal oldu? Birinci ve İkinci Cihan Harplerindeki kayıplar nelerdir? Dünyânın üçüncü bir cihân harbine tahammülü var mıdır? Harplerin ne gibi kötü neticeleri vardır? Dînî sebeplere dayalı olarak yapılacak harpler, nelere mal olur? Medeniyetler arası çatışma, bugünkü medenî dünyada tasvip edilebilir mi? 8- Bugüne kadar, Devlet ve Hükümet Yetkililerimiz neler yapmışlardır? İslâm dünyâsındaki yetkililer ve Milletlerarası kuruluşlar ne gibi davranışlar sergilemişlerdir? Diğer ülkelerin yetkilileri neler yapmışlardır? 9- Aklı başında bazı Batılılar, Sevgili Peygamberimiz hakkında neler söylemişlerdir? 10- Sevgili Peygamberimizin üstünlüğü hakkında neler söylenebilir? Suâlleri çoğaltmak mümkün. Ama şimdilik bu maddeleri kısa kısa ele alalım; gerekirse, inşâallah, başka ilâveler de yaparız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT