BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Neşter programı

Neşter programı

57. Hükümet’e ortak olarak girmeye hazırlanan MHP, iddialı bir ekonomik programa sahipMHP’nin 2000-2002 yıllarını kapsayan orta vadeli “Toparlanma ve Dönüşüm Programı” ile ekonominin müzminleşmiş sorunlarına neşter vurulacak. 600’e yakın ekonomi kurmayının hazırladığı programla enflasyon kademeli olarak tek rakama indirilecek, fiyat istikrarı ile birlikte hızlı büyüme sağlanacak ve gelir dağılımındaki adaletsizlik giderilecek. 57. Hükümet’e ortak olması beklenen Milliyetçi Hareket Partisi, hazırladığı ekonomi programı ile 21. yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanıyor. Siyasi platformda elde edilen başarıyı ekonomi ile bütünleştirmeyi amaçlayan MHP, hazırladığı, “Toparlanma ve dönüşüm programı” ile Türk ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlara kısa ve orta vadede çözüm getirmeyi amaçlıyor. 600’ü aşkın uzman ekonomi kadrosu ile geniş kapsamlı bir ekonomi programı hazırlayan MHP, büyük önem verdiği, “Araştırma ve Geliştirme” faaliyetleri doğrultusunda alacağı bir dizi radikal tedbirlerle Türk ekonomisine neşter vurmaya hazırlanıyor. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu sorun ve darboğazların çözümü için ilk edapta kısa ve orta vadeli bir uygulamayı programına alan MHP’nin en önemli hedefleri arasında halkı canından bezdiren enflasyonu 3 yıl sonra tek rakama indirmek. Yüksek enflasyonun sebebi konumunda olan bütçe açıklarını ise 2001 yılı sonunda tamamen kapatmayı hedefleyen MHP’ nin 2000-2002 yılları arasında uygulamaya almayı programladığı ekonomik hedeflerinden önemli bir kaçı ise şöyle sıralanabilir. Bütçe açıkları Programa göre 1999 yılı sonunda GSMH’ nin yüzde 10’unu aşacağı tahmin edilen bütçe açıklarının 2001 yılı sonunda tamamen kapatılması hedefleniyor. Bunun mevcut için mevcut vergi yasası desteklenerek, yeni ek düzenlemeler getirilecek, böylece vergi gelirlerinin yükseltilmesi sağlanacak. Özel indirim tutarı asgari ücret seviyesine çıkarılarak, böylece bütün asgari ücret vergi dışı bırakılacak. Başta KDV ve Kurumlar vergisi olmak üzere bütün vergi kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetlerin büyük bölümü kaldırılacak. Kayıt dışı ekonominin asgari seviyeye indirilmesi suretiyle verginin tabana yayılması sağlanacak. Özelleştirme MHP, özelleştirme uygulamalarına eleştiri getirerek, yeni ve temiz bir dönemin başlatılacağını vurguluyor. Öncelikle kamu vicdanını rahatsız eden şaibeli özelleştirmelerin önüne geçilmesi amacıyla, idari ve yasal düzenlemelerin yapılması sağlanacak. Bu nedenle özelleştirme çalışmalarına 1999 yılı sonuna kadar ara verilecek. Özelleştirme programının 2000 yılından itibaren süratle uygulamaya konularak, 3-4 yılda tamamlanması öngörülüyor. TMO; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası KİT kapsamında bırakılarak, diğer KİT’lerin süratle özelleştirilmeleri programa alınacak. Kamu bankalarından Halk Bankası ve Emlak Bankası süratle özel kesime devredilecek. Özelleştirme programına göre, uygulamada sermayenin tabana yayılması ve halka arz yöntemine ağırlık verilmesi sağlanacak. KİT’lerin satışından elde edilecek gelirler başta dar ve sabit gelirli kesim olmak üzere toplumsal kesimlere döndürülecek. Enflasyonla savaş MHP’nin toparlanma ve dönüşüm programında enflasyon için de 3 yıl sonunda yüzde 5’e indirilmesi gibi oldukça iddialı bir hedef veriliyor. Enflasyon politikasının ana hatları ise şöyle sıralanıyor: Enflasyonla mücadele politikasında, öncelikle kamu açıklarının kapatılması ve mali piyasalara istikrar ve güvenin getirilmesi sağlanacak. Kamu açıklarının azaltılması, bütçe, KİT, sosyal güvenlik kurumları ve kamu bankaları açıklarının kapatılması yanında özelleştirme ve maliye politikasıyla uyumlu bir para programı hazırlanacak. Böylece yıllık ortalama enflasyon, birinci yılın sonunda yüzde 30’a ikinci yılın sonunda yüzde 15’e üçüncü yılın sonunda da yüzde 5’e düşürülecek. Para politikası MHP’ye göre halen para politikasında Hazine’nin baskısı bulunuyor. Hazine’nin baskısı azaltılarak bağımsız bir para politikası uygulanmaya çalışılacak. MHP’ ye göre bu politikanın ana hatları ise şöyle olacak; Merkez Bankası yasasındaki düzenleme ile hükümetin belirleyeceği iktisadi amaçlar çerçevesinde Merkez Bankası’na kullanacağı araçları özgürce seçebilmesi sağlanacak. Türk parasından sıfır atılarak yeni lira tedavüle çıkarılacak. Ayrıca Rekabet Kurumu etkin bir şekilde çalıştırılarak, tüketici hakları korunacak, fiyat artışlar önlenecek. Tarımda mevcut taban fiyat uygulamalarına 2000’den itibaren son vermeyi planlayan MHP, ayrıca yabancı sermaye ve teşvik politikaları ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikalarında da bir dizi etkin düzenlemeleri de programına alarak uygulama imkanı bulmaya çalışacak. MHP’nin öncelikleri: Bütçe açıkları: 2001 yılı sonuna kadar tamamı kapatılacak. Özelleştirme: 2000 yılı başından itibaren 3-4 yılda tamamlanacak. Enflasyon: 3 yıl sonunda yüzde 5’e indirilecek. Para politikası: TL’den sıfır atılarak yeni lira tedavüle çıkarılacak. Tarım: Mevcut taban fiyat uygulamasına son verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT