BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer enerji şart

Nükleer enerji şart

Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı raporda, nükleer enerjinin Türk ekonomisi için vazgeçilmez ihtiyaç olduğu belirtildi ve “Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürmek ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsa, nükleer enerjiye hemen geçmelidir” denildi.ANKARA- Hemen hemen bütün gelişmiş ülkelerde güvenle kullanılan nükleer enerjinin Türkiye’de de hayata geçirilmesine yönelik görüşler her geçen gün önemini arttırıyor. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) hazırladığı raporda, Türkiye’nin kısa zamanda nükleer enerjiye geçmesi ve bütün sanayinin ana girdisi olan elektriğin hem güvenli hem de ucuz üretmesi gerektiği vurgulandı. DPT’ye bağlı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı, “Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü” adlı çalışmaya göre, Türkiye’nin, uluslararası rekabette yer alabilmek için bilim ve teknolojiyle ilgili her türlü fedakârlığa razı olarak teknoloji üretme kararlılığını göstermesi gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılı “Bilim ve Teknoloji 10 Yılı” olarak ilan etmesi ve bu konuda kararlı adımlar atması tavsiye edilen çalışmaya göre, bilim adamı ve araştırmacı personele bu dönemde özel imkanlar sağlanması da gerekiyor. Bor ve toryum... Türkiye’nin bir an önce nükleer enerjiye geçmesi ve bütün sanayinin ana girdisi olan elektriği hem güvenli hem de ucuz üretmesi gerektiği vurgulanan çalışmada, bu noktada bor ve toryum madenlerinin sanayide kullanımı için güdümlü araştırma ve geliştirme projeleriyle yeni ürünler geliştirilmesi ve bunların ülkenin refahını artırıcı yüksek katma değerli ürünler üretme yönünde kullanılması gerektiği ifade edildi. Uzay teknolojisi... Çalışmaya göre, uzay teknolojilerine 10 yıl içinde sahip olma kararlılığı da gösterilerek, uzayda yer alma hedefine ulaşılması gerekiyor. Uzay ve havacılık konusunda Türkiye’nin hazırlayacağı projelerle belli bir zaman diliminde ulaşılabilecek araştırma ve geliştirmeye dayalı projelerle teknoloji geliştirilip hayata geçirilmeli. Özel sektörün verimliliğinin önemine de işaret edilen çalışmaya göre, bunun için sektörün ürün kalitesini artırmayı, ürüne ek özellikler kazandırmayı, yeni sanayilerde başarı göstermeyi sağlaması, maliyetlerde düşüş, arzda artış oluşturarak üründen elde edilecek kazançların artırılmasıyla sermaye birikimini hızlandırması gerekiyor. Özel sektörün, ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırması ve teknoloji bilgisinin tabana yayılmasıyla yeni teknolojik bilgiyle donatılması kaçınılmaz. Yatırım için ucuz vergi Çalışmada, ekonominin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması için başta katma değer vergisi olmak üzere, diğer vergilerin makul ölçüde düşürülmesi ve çalışanların ücretleri yükseltilerek alım gücünün artırılması da önerildi. İşyeri açanlar ve yeni istihdam sağlayan müteşebbislere vergi indirimi ve sigorta avantajları gibi kolaylıklar sağlanması gerektiği belirtilen çalışmada, “Türkiye enflasyonsuz istikrarlı bir büyüme sağlaması yanında iç ve dış borçlarını kısa sürede ödemek için hızlı gelişmek ve en kısa sürede tüm ekonomide sürdürülebilir bir yapı oluşturmak zorundadır” denildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT