BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gençliğinizin kıymetini bilin!

Gençliğinizin kıymetini bilin!

Evlad-ı Resul’den “Ahmet Mekkî Efendi”, bir gün bâzı gençlere; - Bu gençlik zamanınız, büyük nîmettir, buyurdu. Kıymetini iyi bilin! - Nasıl bilelim? dediler. - Bu vakti, en lüzumlu şeyleri yaparak geçirin! - En lüzumlu şey nedir ki efendim?Evlad-ı Resul’den “Ahmet Mekkî Efendi”, bir gün bâzı gençlere; - Bu gençlik zamanınız, büyük nîmettir, buyurdu. Kıymetini iyi bilin! - Nasıl bilelim? dediler. - Bu vakti, en lüzumlu şeyleri yaparak geçirin! - En lüzumlu şey nedir ki efendim? - İslâmiyeti öğrenmek ve gereğini yapmaktır. Her şeyden önce, îman ve îtikadınızı, “Ehl-i sünnet âlimleri”nin bildirdiklerine göre düzeltin. - Sonra? - İkinci olarak fıkıh bilgisini öğrenmeli ve işlerinizi bu bilgiye uygun yapmalısınız. Bunları yapabilirseniz, âhiretteki azablardan kurtulursunuz. Gençler korktular. - Yapamazsak hocam? - Yapamazsanız, Cehennemde yanmaktan kurtulamazsınız. Her şeyden önce... Bir gün de sevdiği bir iki dostuna; - Kardeşlerim! Bize ve size her şeyden önce lâzım olan şey, îtikadımızı “Kitab”a ve “Sünnet”e uygun olarak düzeltmektir, buyurdu. Ve ekledi: - Yâni îmanımızın, “ehl-i sünnet âlimleri”nin Kur’ân-ı kerim ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdiğine uygun olması lâzımdır. Sordular: - Böyle olmazsa efendim? - Ehl-i sünnete uymayan îtikat, bozuktur. Îtikattaki bozukluk ise, ancak “Cehennem ateşi”yle düzelebilir. Yâni îtikadında bid’at olan kimse, mutlaka Cehennemde yanacaktır. Şaşırdılar. - Mutlaka mı efendim? - Evet. Böyle olduğu, Kur’ân-ı kerimde açıkça bildiriliyor. - Peki hocam, îtikadı doğru olan kimse Cehenneme hiç girmeyecek mi? - Girmeyebilir. - Günahları olsa da mı? - Evet. Dağlar kadar günahı olsa da Cehenneme girmeyebilir. - Günahları ne olacak peki? - Allahü teâlâ onun günahlarını, “doğru îman”ı hürmetine ve sonsuz merhametiyle affedebilir. - Hepsi affedilmezse? - Kalan günahları, dünya dertleri, kabir azabı ve mahşer sıkıntılarıyla veya şefaate kavuşarak biter ve Cehenneme girmesine lüzum kalmaz. > E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT