BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergi iadesi yerine indirim

Vergi iadesi yerine indirim

Vergi kanunlarında yapılacak yeni düzenleme ile ücretlinin üzerindeki gelir vergisi yükü hafifletilecek. Vergi iadesi kaldırılarak ‘özel indirim’ getirilecek. Taşıt vergisi gibi bazı vergiler gider olarak yazılabilecek. Basit usulde vergi terk edilecek.ANKARA - Kurumlar vergisinin ardından gelir vergisinin de yeniden yazımı için kolları sıvayan Vergi Konseyi, mevcut durum ile yeni Kanunda yer verilmesi planlanan düzenlemelere ilişkin bir “ara rapor” taslağı hazırladı. Yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun da temelini oluşturacak olan rapor taslağı, Konsey Başkanı Mustafa Uysal ve diğer ilgililerin son değerlendirmelerinin ardından kamu ve özel sektörün görüşüne sunulacak. Bu kapsamda gelir vergisine tabi gelirler, “çalışma, faaliyet ve sermaye gelirleri” olarak yeniden tanımlanıyor. Çalışanların vergi iadesinin yerini ‘özel indirim’ alıyor. Tek çatı altında toplanıyor Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları, Gelir Vergileri Kanunu olarak birleştiriliyor. Gerçek kişilerle ilgili bölümde, vergiye tabi kazanç ve iratlar, çalışma, faaliyet ve sermaye gelirleri adı altında 3 kategoride toplanacak. Çalışma gelirleri, ücret gelirleri ve girişim gelirleri olarak ikiye ayrılırken, girişim gelirlerinin ticari, sınai ve zirai kazançlar ile serbest meslek kazançlarından oluşacak. Basit usulde vergileme terk edilecek. Bu rejime tabi mükellefler, işletme hesabı rejimine geçirilecek ve ayrı bir oto kontrol müessesesiyle desteklenecek. Neler getiriyor? Köylü ve çiftçi birbirinden ayrılacak. İşletme büyüklüğü ölçüsüne, satış tutarı ölçüsü de eklenecek. Böylece çiftçilerin gerçek usulde değil de, tevkifat usulunde vergilendirilebilmesi için hem işletme büyüklüğü, hem de satış tutarı ölçüsünü aşmaması gerekecek. Çiftçilerin bağımsız olarak verdikleri hizmetler de, zirai faaliyet kapsamına alınacak. Ücretler üzerinden stopaj uygulamasına devam edilirken, isteğe bağlı olarak ücretlilere de ayrıca yıllık beyanname verme hakkı tanınacak. Böylece beyanname üzerinden yapılacak indirimlere imkan sağlanacak. Özel gider indirimi kaldırılacak ve sadece ücretlere mahsus bazı indirimler, beyan şartıyla devreye girecek. Bu çerçevede özel indirim ile aile ve çocuk indirimi uygulamaya konulacak. Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde götürü gider oranı en az yüzde 30 olacak. Yatlara katlara bakılacak Yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun da temelini oluşturacak rapor taslağına göre, kazanç karinesi-gider bildirimi ile Vergi İdaresi, hayat tarzına ve sahip olduğu kaynaklara nazaran düşük gelir beyan eden mükellefler için, asgari bir matrah takdir edebilecek. Buradaki ölçütler, ikamet edilen konut veya ikinci konutun kira değeri, temizlikçi hariç evde eleman çalıştırılması, sahip olunan binek, deniz, hava taşıtı, binek veya yarış atı ile 450 cm3’den büyük motosiklet, özel kulüp üyelikleri ve turistik amaçlı yurt dışı seyahatler olarak belirlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT