BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hurda araca VERGİ AFFI

Hurda araca VERGİ AFFI

Araçlarını 31 Aralık tarihine kadar bedelsiz hurdaya çıkaranların ödenmemiş bütün vergi cezaları ve faizleri silinecekANKARA- Motorlu Kara Taşıtlarını, hurdaya çıkarılması şartıyla 31 Aralık’a kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim eden mükelleflerin, taşıta ilişkin tahakkuk edilmiş, ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile gecikme zammı, faizi ve vergi cezaları silinecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde, 8 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında başka faaliyette bulunmama şartı aranacak. Resmi Gazete’de de yayımlanan tebliğe göre, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, ilgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı motorlu kara taşıtlarını, 31 Aralık 2006 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla il özel idarelerine bedelsiz teslim etmeleri gerekiyor. Bu tüzel ve gerçek kişilerde, 8 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başka ticari ve mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranıyor. Yeni tescil de kapsamda Ayrıca, motorlu kara taşıtlarını, 8 Temmuz 2006 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş gerçek ve tüzel kişiler de taşıtlarını, 31 Aralık 2006 tarihine kadar adlarına kayıt ve tescil ettirir ve 8 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında başka ticari veya mesleki faaliyetleri bulunmadığını belgelendirirlerse uygulamadan yararlanabilecekler. Uygulama kapsamına giren kişilerin, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin tahakkuk etmiş ve ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek. İşlemler nasıl yapılacak? İstenen şartları taşıyan ve uygulamadan faydalanmak isteyen kişilerin, yapmaları gereken işlemler şöyle: * Vergi dairesinden, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başka bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alınacak. * Trafik tescil kuruluşundan, bedelsiz devredilmek istenen taşıt üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair belge alınacak. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan temin edilebilecek. * Söz konusu iki yazı alındıktan sonra mükellefler, istedikleri il özel idaresine taşıtlarını bedelsiz teslim edebilecek. * Taşıtlarını il özel idarelerine teslim eden mükellefler, taşıtlarını hurdaya ayırmak için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvuracak. Tebliğde, mükellef başvuruları üzerine vergi daireleri, il özel idareleri ve trafik tescil kuruluşlarında yürütülecek işlemler hakkında da bilgiler yer aldı. 31 Aralık son gün Mükelleflerin, düzenlemeden faydalanmak üzere yapacakları başvurularda işlem tarihi olarak il özel idaresine başvuru tarihleri esas alınacak. Bu sebeple mükelleflerin 31 Aralık 2006 tarihine kadar il özel idarelerine başvurmaları ve taşıtlarını bedelsiz teslim etmeleri gerekiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT