BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Projesi olana devlet desteği

Projesi olana devlet desteği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı “Sanayi Tezleri Projesi”ni devreye sokuyor. KOBİ’lerin bilimsel çalışmalara ağırlık vermesini sağlayacak çalışmayla projeler devlet, üniversite ve kamu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.ANKARA- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sanayinin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lerin bilimsel çalışmalara ve Ar-Ge’ye dayalı üretime ağırlık vermesi için Sanayi Tezleri Proje’sini devreye sokuyor. Türk sanayisinin itici gücü olan özel sektör tarafından kurulan ve faaliyet gösteren Ar-Ge birimi sayısının bilim ve teknoloji alanında yetkin ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığını belirleyen Sanayi Bakanlığı yeni bir projeyi uygulamaya koyuyor. Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü az sayıdaki büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olduğunu ve ülke sanayiinin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lerin mevcut Ar-Ge altyapısından faydalanması istenilen düzeyin altında kaldığını tespit eden Sanayi Bakanlığı, ‘Sanayi Tezleri Projesi’ni (San-Tez) devreye sokuyor. Sanayi-üniversite-kamu Sanayi-üniversite-kamu iş birliği ile yeni projeleri hayata geçirecek olan San-Tez ile yeni teknolojilere dayalı ürün ve üretim konularında yapılacak çalışmalara devlet desteği verilecek. Projenin uygulamaya başlamasıyla birlikte, projesini ortaya koyan sanayici ve üniversiteler devletten yardım alacaklar. San-Tez Projesi’ne göre, desteklenmesine karar verilen proje giderlerine Bakanlık tarafından yüzde 75 oranına kadar destek verilecek, toplam proje bedelinin yüzde 25’i kuruluş tarafından nakdi olarak, projenin yürütülmesine yönelik test ve laboratuvar çalışmaları gibi hizmetler ise projenin yürütüldüğü üniversite tarafından ayni olarak karşılanacak. Projelerin desteklenme süresi proje bazında en çok üç yıl olarak belirlenirken, projenin ihtiyaçlarına uygun olarak 6 aylık ek süre de verilebilecek. San-Tez Projesi’nde Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamasına yönelik, araştırma ve geliştirme sonuçlarının ticarileştirilmesi amacıyla ürün/üretim yöntemi veya teknolojiye dönüştürme aşamalarını içeren projelere öncelik verilecek. Ön değerlendirmesi yapılan San-Tez Proje önerileri, konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Gruplarına gönderilir. Proje Değerlendirme Grubu’nda bulunan uzmanlar, gerekli görüldüğü takdirde değerlendirme öncesi kuruluşu yerinde ziyaret edebilecekler. Proje değerlendirmesi sonucu oluşan karar, gerekçesiyle birlikte Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından proje yürütücüsüne bildirilecek. Yerinde yapılan izleyici/uzman değerlendirmesi sonucunda, planlanan amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ile mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler, proje izleyicisinin veya kuruluşun başvurusu üzerine Genel Müdürlük tarafından geçici olarak durdurulabilecek. Geçici durdurma süresi en fazla altı ay olarak belirlenirken durdurma sebeplerinin devamlılık arz edeceğinin tespiti halinde Genel Müdürlük tarafından proje sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edilmesine karar verilebilecek. > Cem Kor
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT