BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EBK dönüyor

EBK dönüyor

Et ve Balık Kurumu (EBK) kamuya dönüyor. Hayvancılık sektörüne düzenleme getiren, vatandaşın daha ucuza et alabilmesini sağlayan kurum, yeniden yapılandırılıyor.ANKARA - Et ve Balık Kurumu (EBK) kamuya dönüyor. Hayvancılık sektörüne düzenleme getiren, vatandaşın daha ucuza et alabilmesini sağlayan kurum, yeniden yapılandırılıyor. Tüzel kişilişe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumlulğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan EBK’nın sermayesi 400 milyon YTL olarak belirlendi. EBK’nın teşkilat yapısı, amaç ve faaliyet konularına ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanan “ana statü”ye göre, bu sermaye tutarı, EBK’nın ilgili bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilebilecek. EBK, Sayıştay denetimine de tabi olmayacak. İthalat ve ihracat görevi Statüye göre kurum, kasaplık hayvan, et, balık ve kümes hayvanlarını satın alacak, satacak, gerektiğinde ithalat yapacak, işleyerek mamulhale getirecek, yan ürünlerini üretip muhafaza edecek, iç ve dış piyasada değerlendirecek. İstihdama da katkı sağlaması beklenen kurumun faaliyetleri, şöyle sıralandı: * Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak. * Tehlikeli hastalığa yakalanmış hayvanlar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kesime tabi tutulan hayvanların ürünlerini usulüne göre değerlendirmek ve imha etmek. * Firmalarla lisans, teknik beceri ve her türlü sınai mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, * Amacı ile ilgili eğitim, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. * Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve dışında tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. * Ticaretle iştigal etmek, pazarlama faaliyetleri kapsamında satış mümessillikleri, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurabilmek ve ana bayilik ile bayilikler verebilmek. * Faaliyet konuları ile ilgili her türlü taşımacılığı yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili nakil vasıtaları satın almak, satmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, depolar tesis etmek, soğuk depoculuk hizmetleri yapmak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT