BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargıtay: Kanun dışı dinleme delil olamaz

Yargıtay: Kanun dışı dinleme delil olamaz

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kanun dışı elde edilen bir delilin (telefon dinleme) soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına imkan bulunmadığına karar verdi.ANKARA - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kanun dışı elde edilen bir delilin (telefon dinleme) soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına imkan bulunmadığına karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu kararı 4. Ceza Dairesinin ilk derece olarak yaptığı yargılama sonucunda verdiği kararın temyiz incelemesini yaparken verdi. Haberleşmenin dinlenmesine ilişkin ilk kanuni şartın 4442 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası’nda yer aldığı kaydedilen kararda, telefonla haberleşmenin dinlenmesine ilişkin son kanuni düzenlemenin ise 5271 sayılı Ceza Muhakamesi Yasası’nda (CMY) yapıldığı belirtildi. Bu kanunun sınırlı hallerde telefon dinlenmesi imkanı getirdiği ifade edilen kararda, bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılan 4422 sayılı kanuni düzenlemeye paralel olmakla birlikte, farklı olarak bir suçun işlendiği şüphesini uyandıracak şekilde ‘tesadüfen’ elde edilen delillerin değerlendirilmesi imkanı da tanıdığı kaydedildi. Ancak, telefon dinlemesi sırasında ‘tesadüfen’ elde edilen delillerin dikkate alınması için söz konusu suçun da CMY’da sayılan katalog suçlardan birisine uygun olması gerektiği vurgulanan kararda, “Bu halde durum derhal cumhuriyet savcısına bildirilerek delil değerlendirmesi söz konusu olabilecek ve kanun dışı elde edilmiş delil olarak değerlendirilmeyecektir” denildi. Temyize konu davada, delil olarak kabul edilen telefon dinleme kayıtlarının haklarında dinleme kararı bulunmayan üçüncü kişiler arasında geçtiğine dikkat çekilen kararda, şöyle devam edildi: “Bu konuşmada tesadüfen elde edildiği kabul edilen suç delilinin değerlendirilmesi için 442 sayılı kanunda herhangi bir hüküm yer almadığı gözetildiğinde, bu konuşma tutanağı kanun dışı elde edilmiş delil niteliğindedir. Kaldı ki, 5271 sayılı CMY’nin 138. maddesine göre de bu tutanağa kanuni bir delil değeri verilmesi imkansızdır. Zira tesadüfen elde edilen bu delil, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçuyla ilgili olup, bu suç 135. maddede sayılan katalog suçlar arasında yer almadığından, kanun dışı elde edilmiş delil niteliğindedir. Kanun dışı elde edilen bir delilin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına imkan bulunmamaktadır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT