BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘1998 yılı, sorunlar yumağını 99’a taşıdı

‘1998 yılı, sorunlar yumağını 99’a taşıdı

‘Sigorta sektörünüz ; diğer sektörlerle kıyaslandığında, 1998 yılında reel bir artışın yapıldığı ve işlerin yolunda olduğu izlenimi oluşturmaktadır.‘Sigorta sektörünüz ; diğer sektörlerle kıyaslandığında, 1998 yılında reel bir artışın yapıldığı ve işlerin yolunda olduğu izlenimi oluşturmaktadır. Diğer taraftan, sektöre hizmet kalitesi bağlamında bakıldığında ise, birkaç şirket dışında ciddi manada kötüleşme olduğu gözlemlenmektedir. Hasar ödemesini 4 ayda yapabilen irili, ufaklı şirketler mevcuttur. Kârlılıklar düşmüş ve sadece teknik kârlılıkların kaybolduğu önceki yıllara göre 1998’de, genelde olumsuz neticeleri olan ve hatta zarar eder duruma yaklaşan şirketlerin varlığı ortaya çıkmış ve bunların sayıları önceki yıllara kıyasla artmıştır. 1998’de görülen büyüme, yangın, nakliyat, mühendislik sigortalarından ziyade oto kaza sigortalarında, özellikle birkaç “büyük istihsalli” şirketin de başı çekmesi ile oluşmuştur. Bunun pek de sevinilecek bir gelişme olmadığı herkes tarafından bilinse de, bu durumda olanlar, içinde bulundukları durumdan kurtulmada zorlanmaktadır. Dünyada sektörümüzün gelişmiş olduğu ülkelerde faaliyet gösteren sigorta şirketleri birleşirken, yurtdışındaki gelişmelerden kaynaklı örnekler hariç, bizde yeni şirketler kurulmuştur. Haksız rekabet, fiyatların her türlü teknik gerçek ve kuraldan yoksun bir şekilde belirlenmesi suretiyle sürdürülmüştür. Doğru sistemler ve ciddi acentelikler kurmayan şirketler tahsilat yapmakta zorlanmıştır. Sektörümüz 1998’i mevzuat boşlukları ile tamamlamıştır. Sektörde 1998’de en çok, kasko fiyatları ile trafik primleri ve trafik sigortalarında istihsali arttıranlar konuşulmuştur. Sigorta sektörünü 1998 yılında olumsuz etkileyen global krizin izleri hâlâ sürüyor. İmkanları daralanlar en azından bir süre için sigorta poliçesini satın almayı veya satın alınmış poliçesinin yenilenmesini erteledi. Maalesef bu tepki çoğunlukla sigorta harcaması bakımından öncelik arzediyor. Poliçe satın alınsa da tahsilatında ertelemelerle karşılaşılıyor. Zor durumda olan sektörlerde sigorta talebi çok büyük riske karşın ortadan kalkıyor. Otomotiv satışlarındaki düşüş; sektörümüzün ağırlıklı oto kaza çalışan şirketlerinde ihtihsali düşürüyor, buna artan parça ve işçilik maliyetleri ile tahsilat zorlukları da eklenip, düşük rezervler de dikkate alındığında, sorunlar yumağı özellikle bu şirketler itibari ile büyüyor. Bu durum 1998’in son 3 ayı dahil olmak üzere artarak sürüyor. İhracat, ithalat ve yatırımlardaki azalma; nakliyat, yangın, mühendislik sigorta dallarındaki istihsali olumsuz şekilde etkiliyor. Bu ortamda daha da coşan fiyat rekabeti; teknik doğruların, ölçümlemenin, gerçeklerin bir yana bırakılmasını ve istihsal artışının yavaşlamasını da beraberinde getiriyor. Düşen prim, zorlaşan tahsilat, artan hasar maliyetleri bazı şirketlerde hasar ödemelerinin daha da gecikmesine neden oluyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT