BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zaferler haftasında tarihî karar

Zaferler haftasında tarihî karar

26 Ağustos 1071 Muhammed Alparslan’ın komutasında Anadolu’nun fethi, 30 Ağustos 1922 Mustafa Kemal’in komutasında Anadolu’nun kurtuluşu.26 Ağustos 1071 Muhammed Alparslan’ın komutasında Anadolu’nun fethi, 30 Ağustos 1922 Mustafa Kemal’in komutasında Anadolu’nun kurtuluşu. İki müstesna zafer günü. Mübarek Anadolu toprağına girerken de onu elde tutarken de sayısını bilmediğimiz çoklukta şehidler verdik. Bu toprakların değeri çok yüksek. Daha doğrusu değer biçilemez. Bu coğrafyanın vatan olması vatan kalması bin yıllık nesillerin emsalsiz fedakârlıklarına dayanıyor. “Bu topraklar” veya “bu coğrafya” derken yalnızca şu ânki hudutlarımızı kastetmiyoruz. Bizim bugün bir resmi topraklarımız var, şeklî sınırımız... Bir de kültürel, mânevi alanımız. Selçuklu ve onun mirasçısı Osmanlının fethettiği, asırlarca hüküm sürdüğü topraklar manevî vatanımızdır. Fıkıhta bir içtihat şöyledir. “Bir yer bir dönem dar’ül İslam olmuşsa orası ebediyen dar’ül İslamdır”. Bu içtihadı şahsen çok seviyoruz. Bakınız Fransa 29 yıl kaldığı bölgeyi ebedî vatan telakki etmekte. Ona sorarsanız kendini 29 yılla da sınırlı saymaz. Tâ Haçlı Seferlerine gidiyor. Kim bilir İtalyanlar hangi mucip sebeple en fazla asker ve komuta kendilerinde olduğu halde Lübnan’a mevzilenmekte? Bu defa iki meşhur tezkeredeki vahim hatanın tekrarlanmayacağını tahmin etmekteyiz. Ne var ki geç kalındı. İkinci tezkereyi engelleyen ana muhalefet, tebrike layıktır ki bu defa da geç bıraktı. Yakışanı en fazla asker ve komuta bizde olduğu halde Lübnan’a gitmekti. İsrail, yakıp-yıkarken bugün asker göndermekte yarışan bay uygarlar, kıllarını kıpırdatmadılar. Ortada tek çırpınan irade Türk hükümetiydi. Türkiye çırpındı, başkaları şimdi menfaat toplayacak. Bizimkisi kuru menfaatçilik değil. Biz, bölge insanıyla müşterek menfaati, onlar sömürmeyi düşünmekte. Biz OMT/Osmanlı Milletler Topluluğu çerçevesine giren her millet ve toprakla ilgiliyiz. Tarihin şartları, coğrafyanın gerçekleri, insan faktörü her şey bunu emretmekte. Şanlı 26 Ağustosla şanlı 30 Ağustosların haftasında yurt dışına asker sevkine dair tarihî bir karar alınmasını mutlu bir tevafuk/denk gelme sayıyoruz. Şehîdlerimizin ruhlarının şâd olduğu inancındayız. Büyüyeceksek büyük düşünecek, cesur olacak, büyük adım atacağız. Ne demiştik? 3 proje çarpışıyor, Büyük İsrail, Büyük Ermenistan, Büyük Türkiye. Ne yazmıştık? 2015 AB’ye giriş tarihimiz. 2023 İstanbul’un AB’nin merkezi olması. 26 Ağustos 2071 Cuma, Türkiye Cumhuriyeti’nin süper güç olduğunun bütün dünyaya ilânı. “Hayal güzel şey” denebilir. Hayal, her hakîkatin anasıdır. Hayal edemeyenler, hayat süremezler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT