BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enerjiye özelleştirme dopingi

Enerjiye özelleştirme dopingi

Özelleştirmede dağıtım ihaleleri iki yıl içinde tamamlanacak ve enerji sektöründe yaklaşık 3 milyar YTL’lik yatırımın önü açılacak.ANKARA- Enerjide özelleştirme takvimi, dağıtım bölgelerine lisans verilmesiyle birlikte hızlanacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilecek süreç iki yıl içinde tamamlanacak ve yaklaşık 3 milyar YTL’lik yatırımın önü açılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 20 elektrik dağıtım bölgesine lisans vermesinin ardından özelleştirme süreci için kritik aşama başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülecek sürecin 2008’de sona ermesi beklenirken, ilk etapta ihaleye çıkılması düşünülen 6 bölgede hazırlıklar tamamlandı. ÖİB, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Sakarya, Trakya, Meram, Başkent bölgelerinde tek tek ya da paket halinde ihaleye çıkacak. İki yılda tamamlanacak Özelleştirme İdaresi, özelleştirme sürecini eylül ayında ilana çıkarak başlatacak. İki ay ilan sürecinin ardından teklifleri değerlendirecek olan İdare’nin, değerlendirme sonrası 2007 yılının ilk aylarında ilk ihaleleri yapması bekleniyor. Bütün bölgelerin özelleştirme sürecinin ise 2008’de tamamlanacağı tahmin ediliyor. Sürecin uzamasında geçmişteki ihalelerde hak sahibi olan firmalarla yaşanılan ihtilaflar etkili oluyor. ÖİB, hazırladığı şartname gereği ihaleye girecek firmalara ön yeterlilik uygulayacak. Teknik ve mali kriterlerden oluşan ön yeterlilik aşamasında, teknik kriterlerin ağırlığı 0.4 puan, mali kriterlerin ağırlığı 0.6 puan olacak. Toplam 1 puanlık ön yeterlilik kriterlerinden 0.5 puan alan şirketler ise ihaleye katılabilecek. Teknik kritere uyumda büyük problem yaşayan yerli firmaların, mali kriterlere yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Bu anlamda ihalelere girecek yerli sermaye, Ortak Girişim Grupları oluşturarak mali yapılarını güçlendirecek. Satışlar açık artırmayla ÖİB’nin ön yeterliliğinden geçen firmalar, dağıtım bölgesinin yüzde 100 hissesine karşılık gelecek değer üzerinden tekliflerini verecek. Kapalı zarf usulüyle verilecek tekliflerin ardından açık artırma bölümüne geçilecek ve en yüksek teklifi veren firma ihaleyi kazanacak. Özelleştirme sürecinin özellikle kayıp-kaçakla mücadeleyi güçlendirmesi beklenirken, hatların yenilenmesine dönük altyapı yatırımlarıyla elektrik kesintilerinin önüne geçilecek. >>> “Tasarruf dönemi başlıyor” ANKARA- Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla enerji kaynakları ve kullanımındaki verimliliği artırmaya yönelik “Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı” Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. Taslağa göre, elektrik enerjisi üretim şirketleri ile belli yoğunlukta kömür, akaryakıt ve doğal gaz tüketen şirketler, bir önceki mali yıla ait yıllık net satış hasılatlarının binde 2’sini, takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar enerji verimliliği katkı payı olarak Maliye Bakanlığı’na ödeyecek. Toplanan bu paraların yüzde 90’ı yeni enerji projelerinin desteklenmesi için kullanılacak. Desteklenecek bu projeler, endüstriyel işletmelerin kendi yaptıkları veya başka şirketlere yaptırdıkları geri ödeme süresi en fazla beş yıl olan uygulama projelerinden oluşacak. Taslakta, enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin yapılması düşünülen düzenlemeler arasında halkı bilinçlendirmek için televizyon ve radyolarda çeşitli yarışma programları ve tanıtıcı filmler yayınlanması da öngörülüyor. Ayrıca, belli ölçekteki endüstriyel işletme ve binalarda enerji yöneticisi görevlendirme zorunluluğu getirilecek ve bu yerler için “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT