BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Canlılardaki intizam

Canlılardaki intizam

Aminoasit: Her aminoasit üç atomluk bir zincirden meydana gelir. 1- Azot, 2- Karbon. Bunlar çok çeşitli biçimde birleşirler.Aminoasit: Her aminoasit üç atomluk bir zincirden meydana gelir. 1- Azot, 2- Karbon. Bunlar çok çeşitli biçimde birleşirler. Her biri bir aminoasitlik 20 aminoasitle başlansa bunların her biri değişik biçime sahip 2.4 milyar biçimde düzenlenebilir. Oksijeni ciğerlerden vücudun bütün hücrelerine taşıyan hemoglobin molekülündeki aminoasitlerin mümkün düzenlemeler 10 üzeri 640 yani 10’un önüne 640 sıfır konulduğundaki sayı kadar olmaktadır. Ve bu kadar düzenlemelerde her bir tanesi kusursuz çalışır. Bileşiminde 288 aminoasit bulunan 12 farklı aminoasit türünden meydana gelen bir protein molekülünün ihtiva ettiği aminoasitler 10 üzeri 300’dür. Hücrelerimizi meydana getiren protein molekülleri amino asitlerin dizilmesiyle meydana gelir. Aminoasitler ortalama olarak katrilyonun önüne 400 adet sıfır eklenecek kadar farklı biçimde dizilebilirler. Fakat bu dizilimlerinden sadece 1 tanesi proteini meydana getirir. Farklı aminoasit kombinasyonları proteinleri keratinler ya da hemoglobinler gibi farklı formalara sokuyor. Keratin saçın, hemoglobin kanın ana proteinidir. Protein: Canlıların yapı taşları proteinlerdir. New York Üniversitesi Kimya Profesörü ve DNA uzmanı Robert Shapiro’ya göre. “Basit bir bakteride 2 bin çeşit protein vardır; insan vücudunda 200 bin çeşit protein vardır. Bunun tesadüf olması 10 üzeri 40 bindir. Bu ise imkânsız demektir. Şimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan “mycoplasma Haminisi H. 39”da 600 çeşit protein vardır. Protein aminoasit adı verilen daha küçük moleküllerin belli sayılarda ve belli çeşitlerde dizilmelerinden meydana gelen moleküllerdir. Çok sayıda farklı protein çeşidi vardır. Bu protein moleküllerinin meydana gelmesini kontrol eden DNA zincirlerinin tesadüfen meydana gelme imkânı yoktur. Protein molekülü gözle dahi görülmeyecek hatta elektron mikroskobunda dahi tespit edilemeyecek kadar küçüktür. Bu kadar küçük bir alana sığdırılan atomları ilahi bir hikmete uygun olarak dizilmekte, sonra yine ilahi kudret ile bükülüp kıvrılmaktadır. Böylesine kusursuz kompleks tesadüfen asla olamaz. Canlı kalmak için insan vücudunun her gün milyonlarca taze protein molekülüne ihtiyaç vardır. 50 bin çeşit proteinin uygun zamanda ve uygun yerde bulunması gerekir. Amerikalı jeolog William Stokes’e göre. “Eğer milyonlarca yıl boyunca, milyonlarca gezegenin yüzeyi gerekli aminoasitleri ihtiva eden sulu bir konsantre tabakasıyla dolu olsaydı bile yine protein kendiliğinden tesadüfen meydana gelmezdi.” (Essentials of Earth History) Kâinatta canlı cansız her şeyi yerli yerinde yaratarak sonsuz kudretini gösteren Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Rabbimiz şânı yüce, kullarını merhametle bağışlayandır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT