BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tebessüm etmesinin sebebi

Tebessüm etmesinin sebebi

Hanımı Ümmüd Derdâ şöyle anlatmıştır: Ebüdderdâ bir şey anlatırken ve bir hadîs-i şerîf naklederken dâimâ tebessüm ederdi. Bir gün sebebini sordum. Dedi ki: “Resûl-i ekrem efendimiz her hadîs-i şerîf söyledikçe tebessüm ederdi.”Hanımı Ümmüd Derdâ şöyle anlatmıştır: Ebüdderdâ bir şey anlatırken ve bir hadîs-i şerîf naklederken dâimâ tebessüm ederdi. Bir gün sebebini sordum. Dedi ki: “Resûl-i ekrem efendimiz her hadîs-i şerîf söyledikçe tebessüm ederdi.” Bir gün Medîne’den, Ebüdderdâ hazretlerini ziyâret için bir zât geldi. Ebüdderdâ hazretleri o zâta, niçin geldiğini sordu. O da, “Sizin Resûlullahtan işittiğiniz hadîs-i şerîfleri rivâyet ettiğinizi duydum. Onun için geldim” dedi. Bunun üzerine Ebüdderdâ hazretleri buyurdu ki: - Pekiyi, o hâlde dinle! Resûl-i ekrem efendimizin şu sözleri söylediğini duydum: “Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse, Allahü teâlâ ona Cennete doğru bir yol açar. Melekler, ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını onların üzerine gererler. İlim sahipleri için, yerdekiler ve göktekiler magfiret niyâz ederler. Denizin diplerindeki balıklar bile ona duâ ederler.” “Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü, ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Bunlar para peşinde koşmazlar. İlme koşarlar. Onun için, onlar ilimden ne kadar fazla pay almak mümkünse o kadar alırlar.” Bir defasında Ebüdderdâ hazretlerinin evine bir zât uğradı. O zâta dedi ki: - Eğer burada kalacaksan sana bir yer hazırlayayım, yolcu isen, geçip gideceksen sana azık hazırlayayım. - Yolcuyum, gideceğim. - Öyle ise sana en güzel azığı hazırlayayım. Bundan daha kıymetli azık olsa idi, onu da sana verirdim. Ebüdderdâ hazretleri sonra şöyle devam etti: - Bir gün Resûlullah efendimizin huzûruna gitmiştim. “Yâ Resûlallah! Zenginler dünyayı da âhireti de kazandılar. Onlar hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyor, hem de sadaka verebiliyorlar. Fakat biz fakîr olduğumuz için sadaka veremiyoruz” dedim. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz şöyle buyurdu: - Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onu yapınca kavuştuğun şeye, ancak onu yapanlar kavuşabilirler. Yapmayanlardan hiçbiri ona yetişemezler. Her namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahü ekber söyle!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT