BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarihten ders alın

Tarihten ders alın

Paris’te AB ülkelerine seslenen Gül, Türkiye’nin bin yıl boyunca pek çok kültürü barış içinde bir arada tuttuğunu belirterek, “Böyle bir tecrübe bizi medeniyetler çatışmasını önleme noktasında sorumlu kılmaktadır” dedi.PARİS - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, “Türkiye bin yıllık bir tarihi birikim sürecinde, çok çeşitli kültür ve gelenekle yoğrulmuş olağanüstü bir tecrübenin sahibi olarak farklılıkların ‘medeniyetler çatışmasına’ dönüşmesinin önlenmesi hususunda kendini özellikle sorumlu görmektedir” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın davetlisi olarak geldiği Paris’te temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Gül, “Halkların ve Kültürlerin Diyaloğu” toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Gül, Türkiye’nin kültürler arasında gerçek bir diyalog ortamı tesis edilmesini teminen, samimi ve aktif bir çaba içinde olduğunu söyledi. Gelecekten umutluyum Gül, buna en somut örnek olarak da İspanya ile birlikte BM nezaretinde yaptıkları medeniyetler ittifakı girişimini gösterdi. Gül, “Türkiye’nin kökleri hem Doğu, hem de Batı’da olan şeffaflık, hesap verilebilirlik, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü gibi ortak insani değerleri modern çoğulcu demokrasi çerçevesinde, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yansıtması ve AB yolunda ulaştığı aşamalar, hepimizi gelecek için daha umutlu kılmaktadır” dedi. Kültürel farklılıklar gerçeğinin bugün uluslararası gündemin ön sıralarında yer aldığını kaydeden Gül, en eski medeniyet havzalarından biri olan Akdeniz’in çeşitli kültür ve geleneklerinden gelen aydınlar tarafından bu gerçeğin irdelenmesinin önemli olduğunu belirtti. Gül, bu çerçevede Akdeniz Kültür Atölyesini Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın çok zamanlıca düşündüğü bir etkinlik olarak gördüğünü ifade etti. Farklılıklar zenginliktir Tarih boyunca farklılıkların, her zaman istismara ve önyargılara açık olmuş ve özünde gayri insani ve dışlayıcı olan “öteki” algılamasını kuvvetlendirdiğini ifade eden Gül, “Halbuki farklılıklar bir zenginlik unsuru olarak algılandığında, medeniyetlerin birbirine kavuştuğunu, yeni sinerjilerin ortaya çıktığını ve insanoğlunun yeni hamleler gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Fakat insanoğlunun tarihten ders çıkartmada her zaman başarılı olduğu söylenemez. Nitekim insanlık tarihi kültür ve din temelindeki farklılıkların istismarı sonucunda, ‘öteki’ olarak görülen toplumların hedef haline geldiği büyük acı ve trajedilerle doludur” diye konuştu. Gül, “Enformasyon teknolojisinde çok çeşitli gelişmelerin insanları birbirine daha fazla yaklaştırmalarını beklediğimiz bir sırada, militan bir dışlayıcı anlayışın hem Doğu’da, hem de Batı’da ortaya çıkması büyük bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Küreselleşmenin daha acil hale getirdiği bu olguyla içe kapanarak değil, kucaklayıcı bir davranış ve toleransla en doğru bir şekilde yüz yüze gelebiliriz” ifadesini kullandı. Gül’ün Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki konuşması Cumhurbaşkanı Chirac tarafından da dinlendi. Chirac diyalog istedi “Akdeniz Atölyesi: Haklar ve Kültürlerin Diyaloğu” konulu konferansın yapılmasında öncü olan Chirac ise açılış konuşmasında, kültürler arasındaki bölünme ve gerginliğe dikkati çekerek, barışın ve istikrarın ancak diyalog ve hoşgörüyle sağlanabileceğini ifade etti. Konferansın açılışına Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in eşi Suzan Mübarek, Paris Başhahamı Sırat, Ürdün Prensi Gazi, Fas Kralının kardeşi Raşit, konuşmacı olarak katıldı. 3 gün sürecek konferansta, Akdeniz ve Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda bilim adamı, din adamı ve akademisyen, kültürler ve halklar arasındaki diyaloğun geliştirilmesinin imkanlarını tartışacak. Lübnan teşekkürü Bakan Gül, temasları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Fransa Dışişleri Bakanı Philippe Douste-Blazy ile de görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Chirac konuklara verdiği yemek sırasında yanında oturan Gül’e Türk hükümetinin Lübnan’a asker gönderme kararı alması nedeniyle teşekkür etti ve Türkiye’nin burada önemli ve hayati bir rol oynacağını ifade etti. Lübnan’daki gelişmelerin dışında Chirac’ın, Gül ile yaptığı sohbette Türkiye ve İspanya’nın başlattığı ‘’medeniyetler arası diyalog’’ projesinden de övgüyle bahsettiği öğrenildi. AB süreci ve KKTC Gül, Blazy ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’de hükümetin reform sürecini devam ettirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, “kararlılığımız Türk halkına olan siyasi sorumluluğumuzdandır’’ dedi. Gül, Türkiye’nin AB ile tam üyelik müzakere sürecinin iyi gitmemesinin, Türkiye’nin olduğu kadar AB ve dünyanın da çıkarına olmadığını söyledi. Kıbrıs meselesini çözmek için yapıcı olmaya devam edeceklerini belirten Gül, Kıbrıs konusunun Türkiye’nin tam üyelik müzakere sürecini etkilememesi gerektiğini belirterek, “gümrük birliğinin uygulanmasından doğan sıkıntılar varsa bunların çözümü konusunda ilgili merciler vardır” diye konuştu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gül, Kıbrıs konusunda hakkaniyet ve adalet ilkelerine uymayan talebe Türkiye’de hiçbir seçilmiş hükümetin evet diyemeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin Kıbrıs konusunun çözümü konusundaki kararlılığına işaret eden Gül, bu konunun çözümünün Doğu Akdeniz’in istikrarında da olumlu bir ivme oluşturacağı mesajını verdi. Türkiye’de terör saldırılarının son dönemde artmasına ilişkin bir soru üzerine Gül, Kuzey Irak’taki gelişmelere dikkati çekerek, “Bu bölgedeki otorite boşluğu yüzünden teröristlerin buradan Türkiye’ye rahatça silah, mühimmat, bomba soktuklarını’’ ifade etti. Türkiye’nin terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini hatırlatan Gül, Türkiye’de herkesin düşünce ve görüşlerini rahatça açıklayabileceğini belirterek, “Türkiye’nin terörle mücadelede, uluslararası hukuktan doğan haklarını gerektiğinde kullanacağını” söyledi. Teröre karşı dayanışma Fransa Dışişleri Bakanı Blazy ise gümrük birliğinin AB’nin 25 üyesini kapsayacak şekilde uygulanmasını öngören ek protokolle ilgili Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi. Fransız bakan, ‘’taahhütler yerine getirilmezse, bunun sonuçları olacaktır’’ diye konuştu. Fransız bakan Türkiye’nin reform sürecini yerine getirmesine de önem verdiklerini belirterek, bu süreçte özellikle siyasi kriterleri yerine getirmesini Fransa’nın dikkatle izlediğini belirtti. Fransız bakan Diyarbakır’da düzenlenen terör eylemini şiddetle kınadıklarını belirterek, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakan, terörle mücadele konusunda Türkiye ile tam dayanışma halinde olduklarını kaydetti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT