BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Papa ne demeli?

Papa ne demeli?

İki Bizans (Doğu Roma) imparatoru (Manuel) adını taşıyor. 63. Bizans imparatoru Birinci Manuel Komnenos (1122-1180, saltanatı 1143-1180), en büyüklerindendir. Türkiye hâkanı Selçukoğlu İkinci Sultan Kılıç-Arslan’ı (1116-1155-1192) 1162’de 3 ay müddetle İstanbul’daki sarayında ağırlamıştır.İki Bizans (Doğu Roma) imparatoru (Manuel) adını taşıyor. 63. Bizans imparatoru Birinci Manuel Komnenos (1122-1180, saltanatı 1143-1180), en büyüklerindendir. Türkiye hâkanı Selçukoğlu İkinci Sultan Kılıç-Arslan’ı (1116-1155-1192) 1162’de 3 ay müddetle İstanbul’daki sarayında ağırlamıştır. 17 Eylül 1176’da -ikinci Malazgirt sayılan- Miryokefalon meydan muharebesinde Kılıç-Arslan’a yenildi. Bizans’ın Anadolu’yu bizden geri alması ümidi ebediyen sona erdi. Sultan Kılıç-Arslan, mağlûp imparatoru Malazgirt’teki gibi esir almadı. Türk ordusunun bir kesimini açarak muharebe meydanından kaçmasını sağladı. 14 yıl önce kendisini İstanbul’da ağırlamasına karşılık verdi. Sonra Konya’ya dönen Kılıç-Arslan, zaferi için tebrikleri kabûl etti. Tebrike gelen Süryani Patriki’nin elini sıkarak dualarınız berakâtıyla kazandım dedi. Biz Türkler, işte böyle hükümdarlar yetiştirdik. Onların sayesinde bu toprakları hakkederek yaşıyoruz. İkinci Kılıç-Arslan, Üçüncü Haçlı Seferi’nde Türkiye’yi savundu. Almanya imparatoru ünlü Friedrich Barbarossa (1122—1152-10 Haziran 1190), Türkiye topraklarında can verdi. Kılıç-Arslan, Anadolu dağlarına sığınan yaralı Haçlı şövalyelerini toplattı. Türk hastanelerine yatırdı. İyileştirip Avrupa’ya gönderdi. Sayın Papa 16. Benediktüs, bunları da söylemelidir. Ama Papa’nın Peygamberimiz hakkındaki hezeyanını naklettiği imparator, İkinci Manuel Paleologos’tur (1350-1391-1425). 80. imparatordur ve son Bizans imparatorunun babasıdır. Yıldırım Birinci Sultan Bayezid (1360-1389-1402-1403), bu imparatoru hapisten kurtardı. Bursa sarayında ağırladı, seferlerinde yanında götürdü, Bizans tahtına çıkardı. Yıldırım, Timur’a yenilince, Manuel, Roma’ya gitti. Papa Dokuzuncu Bonifacius’tan Osmanlı’ya karşı Avrupa yardımı istedi. Yazar ve şair olan Manuel, Papa’ya yaranmak için, mahut lafları söyledi ki, bugünki Papa nedense 603 yıl sonra hatırlamıştır. Yıldırm, 1390’da resmen Sultân-ı iklîm-i Rûm unvanını aldı ki, Roma İmparatoru demektir. Roma düzeninde imparator tahta çıkarıp tahttan indiren kişi büyük imparator sayılır. Yıldırım’ın torununun oğlu Fâtih İkinci Sultan Mehmed (1432-1451-1481), 1453’te Cihan Patriki atamak suretiyle fiilen Roma İmparatoru oldu ve bu sıfatı İtalya’da kabûl edildi. Ermenileri toplayıp İstanbul’a yerleştirdi ve başlarına bir patrik atadı. Selefi Kılıç-Arslan, Hristiyanlar’a nasıl davrandı ise, ayni üslûbu uyguladı. 16. Benediktüs, bunları da söylemelidir. Ama Papa, yanılmaz(lâ-yuhtî) sıfatı dolayısıyle yanıldığını kabûl edemez. Hem Kılıç-Arslan, hem Fâtih, Yunanca da biliyorlardı. Biz Papa’yı İstanbul’da ayni üslûb içinde türkçe ağırlamalıyız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT