BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osman Gazi, Gazi Mihal ve Tekfur’un kalleşliği

Osman Gazi, Gazi Mihal ve Tekfur’un kalleşliği

Kanal 7’de her pazar akşamı, izci kampları uzmanı Hasan Subaşı’nın, Osmanlı’nın kaynağı Söğüt-Bilecik-Osmaneli çevresindeki tesbitlerini seyrediyorum.Kanal 7’de her pazar akşamı, izci kampları uzmanı Hasan Subaşı’nın, Osmanlı’nın kaynağı Söğüt-Bilecik-Osmaneli çevresindeki tesbitlerini seyrediyorum. Geçen hafta Ankara’nın ünlü vâizlerinde olup şimdi Mihalgazi’de oturan dostum Tahsin Yaprak beyle yaptığı faydalı bir görüşmeyi dinledim. Tahsin Yaprak Hoca Osman Bey günlerinde oraların Rum Tekfuru olan Köse Mihal Gazi’nin, gizli Müslümanlığını ve büyük devlet kurucumuz Osman Gazi ile dostluğunu, hattâ o çevreyi fethedişimizde yaptığı işbirliğini anlattı. Sayın Yaprak’ın derinleştirdiği konu bilhassa şuydu: Tekfur (Bizanslı Uç Beyi) Gazi Mihal Bey, Osman Bey sevgisi ile sonradan Müslüman olmuş değildi. Osman Gazi’ye dostluk ve samimiyetini gizleyerek, onu (aşağıda okuyacağınız) Bizans kalleşliği tuzağından kurtaran Mihal, çok daha önceleri, rüyâsında Peygamber Efendimizi görmüş ve Kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmuştu. Hz. Muhammed, Mihal Bey’e, Osman Gazi’yi anlatıp tarif etmişti. Ayrıca onun, gelecekte İslâm’a yapacağı hizmetleri belirterek Osman Gazi’ye yardımcı olmasını istemişti. Aşağıda Âşıkpaşazâde Tarihi’nden naklen (sayfa 19-25) Bilecik Tekfuru tarafından tuzak kurularak çağrıldığı düğünde öldürülmek istenilen Osman Bey’in nasıl intikam aldığını, ve Köse Mihal’in ona nasıl yardım ettiği anlatılmaktadır. “Bilecik Tekfuru dahi Yar Hisar tekfurunun kızını alacaktı. O da Mihal’ı çağırdı. Konuştular. Düğünün bütün hazırlıklarını tamam ettiler. Osman Gazi’ye daha davetçi gitmeden Bilecik Tekfuruna sürü ile koyun gönderdi ve: -”Kardeşim bunu düğüne hizmet edenlere yedirsin. İnşaallah ben de geldiğim vakit hediyemi getiririm” dedi. Tekfur, Mihâl’i Osman Gazi’ye davetçi yolladı. Bir hayli altın ve gümüş eşyaları da beraber gönderdi. Mihal, Osman Gazi’ye geldi. Tekfurların maksatları nedir, bilirdi. “Gafil davranma” dedi ve Gazi’yi düğüne çağırdı. Osman Gazi yapılacak hileyi anlayınca Gazi Mihal’e Git Tekfura çok selâm et. İşte şimdi biz de yaylaya göçüyoruz. Kayınanam ve hatunum dahi Tekfur’un anası ile tanışmak isterler. Anamın ve benim eşyalarımızı hisara gönderelim” dedi, ayrıca Osman Gazi Bilecik Tekfuruna “Bilecik dar yerdir. Düğünü orada yapmasın. Çakır Pınarı’nda yapsın” diye de haber gönderdi. Teklifini kabul edip düğünü Çakır Pınarı’nda yaptılar. Kararlaştırıldığı gün Osman Gazi öküzlerini yükledi. Her zaman öküz ileten kadınlara verdi. Keçelerin arasına bir hayli adamlar sardılar. Sürdüler. Akşam karanlığında hisara girdiler. Bir iki katar öküz girince keçe yüklerinden adamlarla yalın kılıçlar döküldü. Kapıcıları paraladılar. Hisarda da az adam kalmıştı. Çoğu gitmişlerdi. Hisar fetholundu. Bu tarafta Osman Gazi daha bir nice gazileri baş örtüleriyle kadın kılığına koydu. Tekfura haber gönderdi: “Bunları ayrıca bir yerde oturtsunlar ki kadınlarımız oradaki tekfurları görüp utanmasınlar” dedi. Tekfur bu söze gayet sevindi: “Türk’ün erkeği, kadını elime girdi” dedi. Yer hazırladılar. Osman Gazi, öküzleri getirenlerle söz etmişti: Onlar hisara girdiği saat Osman Gazi de tekfura gelecekti. Akşamleyin geldi. Tekfur dahi karşıladı. Büyük saygı ile oturttu. Tekfur odasına varmadan Osman Gazi atına bindi. Mihal dahi bindi. “Hay! Türk kaçtı” dediler. Tekfur sarhoşça idi. Ata binip o dahi Türk’ün ardına düştü. Osman Gazi geldi orda durdu. Tekfur dahi oraya erince Osman Gazi onun işini bitirdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT