BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ey Türkler, Kürtler ve diğerleri!...

Ey Türkler, Kürtler ve diğerleri!...

Bu coğrafyada, Anadolu’da ve onun tabii parçası Kuzey Irak’ta, hatta Irak’ta, hatta Suriye’de, bütün bu bölgede yaşayan Türkler, Kürtler ve bütün öteki ırklar. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu coğrafyayı sömürmek isteyenler sizi birbirine düşürüyorlar. Burada Arap, Türk, Kürt vs asırlarca aynı değerleri paylaştı. Bu kelimeler siyasi mânâda telaffuz edilmedi.Bu coğrafyada, Anadolu’da ve onun tabii parçası Kuzey Irak’ta, hatta Irak’ta, hatta Suriye’de, bütün bu bölgede yaşayan Türkler, Kürtler ve bütün öteki ırklar. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu coğrafyayı sömürmek isteyenler sizi birbirine düşürüyorlar. Burada Arap, Türk, Kürt vs asırlarca aynı değerleri paylaştı. Bu kelimeler siyasi mânâda telaffuz edilmedi. Aynı paydalar kullanıldı. Müslüman. Ümmet. Osmanlı gibi. “Türk” kelimesiyle “Müslüman” kelimesi eşanlamlı oldu. Bu yüzden Boşnak, Arnavut, Makedon, Arap, Kürt, “Türk” olarak zikredildi, bugün de çok yerde öyle anılıyor. Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani. Hukuku en ince teferruatına kadar korunan gayrı Müslim teb’aydı. Öbürleri ise Müslim ve gayrı Müslim diye ayrılıyordu. Kalanı alt kimlikti. Çanakkale’de Boğaz’ı iki yakaya sıralanmış Mecidiye ve Hamidiye tabyalarından kıyamete kadar bekleyen şehitlerimizin bazısı İstanbullu, bazısı El’aziz’li, bazısı, Bursalı, bazısı Şam-ı Şerif’ten bazısı, Bağdatlı, Bazısı Halep’ten, bazısı Üsküp’ten kısacası imparatorluk coğrafyasının dört bir yanından. Senin vatanın bugün sana öğretildiği kadar değildi. Senin vatanının sınırları ufuklar. O yüzden bir zayıf zamanında evvela içine Türkçülük, Kürtçülük diye ideolojik virüsler sokuldu. Irklar, ırkçılık, kavmiyetçilik körüklendi. Önce gayrı Müslim teb’a ayaklandırıldı, sonra aynı dinin mensupları, kardeşler arasına fitne tohumları ekildi. Harplere sürüklenip parçalandın. Araya cetvelle tayin edilmiş hudutlar çizildi, bu hudutlara mayınlar, tel örgüler döküldü, çekildi. Aynı kültürün insanları birbirine yabancılaştırıldı. Yetmedi düşman yapılma çareleri arandı. Bir tarafta faşist örgütler kuruldu. Bir tarafta sosyalist Baaslar, Enver Hocacı komünizmler, Jivkovcu soykırımcılar peydah oldu. Şimdi sonuçlarını alıyorlar. Emperyalizm, bölgeyi karıştırmaktan geri durmuyor. Güneydoğudan her gün şehit tabutları gelmeye başladı. Türkiye tam da genel seçimlere giderken müthiş bir taarruz altında. Bu devlet, büyüdükçe huzuruyla, istikrarıyla oynanacak. Türk Ordusunun Kuzey Irak’a girmesi için bütün tahrikler sahnede. Bunu yaparak Irak’ta Türk’le Kürdü birbirine kırdırmakla yetinmeyecekler. Son hedefleri, nihai gayeleri Türkiye’de iç savaş çıkartmak. Türkiye’yi de Irak’a benzetmek istiyorlar. Bu sebeple.. Bir Yarbay. Bir Binbaşı.. Ve bir erin daha hayatına kıydılar. Bu yüzden Ulus’ta bombalar patladı. Bunları kim yapıyor, sadece o faşist örgüt mü? Asli mânevi failler var, azmettiriciler. Korkumuz o ki bu katliamlar devam edecek. Sonunda Müslüman Müslüman’ı boğazlayacak. Kardeş kardeşi öldürecek. PKK Türkiye’ye musallat edilmiş yüzyılın belasıdır. Bunu çok ustalıkla, soğukkanlılıkla, etrafa yaymadan, kardeş katline dönüştürmeden hele hele iç harp tehlikesine yol açmadan halletmek Türk devletinin asli görevidir. Ey, Türkler, Kürtler, herkes!.. El birliği edin, şu bölücü fitneyi söndürün. Dünkü gibi kardeş olun. Parçalanmayın, ufalanmayın. Birlik olun, dirlik olun. Sömürgecilerin oyununa gelmeyin. Dönün mazinize bakın. Aklı selimi terk etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti, TSK sadece buranın değil bütün bu coğrafyanın, bütün Kürtlerin, Arapların, Arnavutların, Müslümanların koruyucusudur. Irak Kürtlerinin başına bir hal gelince kime sığındılar? Yarın kime sığınırlar? Bugün oraları kim imar etmekte? İstenen bölücü örgüte destek olmamak. Hepsi bu kadar. Bunları Barzani’ye anlatacak bir Allah kulu yok mu? Hanefi Türk’ün Şafii Kürde, Şafii Kürdün Hanefi Mehmetçiğe karşı eli nasıl tetiğe gider? Bu vebal, bu gerçeklerden habersizlik Mesut Barzani’yi de Celal Talabani’yi de bitirir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT